Jarac

Neke osobe koje Vam nisu bliske mogu da Vas iznerviraju. Potrudite se da ne uključujete emocije u posao, jer to nije dobro za Vas danas. Držite se planiranih obaveza.