Utorak, 12.11.2019 | 16:05
IZVOR: Kolektiv.me

ČETVRTAK: Ove crnogorske opštine će biti BEZ STRUJE!

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 14. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:
Foto: Ilustracija, Pixabay

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio  ul. Milana Raičkovića i dio Kotorske ulice; dio ul. Generala Sava Orovića i dio Goranske ulice, dio Kuća Rakića; dio Peute.

Danilovgrad

– u terminu od 11 do 13 sati : farma koka u Martinićima;

-u terminu od 13 do 14:30 sati: Mermer u Danilovgradu

-u terminu od 07:30 do 17 sati: Bare Šumanovića, Vinići, Šobajići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Ostrog, Kupinovo i Motel Sokolina

Cetinje

-u terminu od 10 do 12:30 sati: područje Cuca, Čeva, Bjelica, Čeklića, Resne i Lastve Čevske

-u terminu od 12 do 18 sati (45 minutna iskljućenja u navedenom periodu): područje Cuca, Čeva i Bjelica

Nikšić

– u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Zaslap, Nudo

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Dio Vidrovana, Kaptaža Vidrovan, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Studenca, Brlja, Kočani, Kapino Polje, Poklonci, Krupac, Crnodoli, Vitalac, Vib-Bas, Kličevo, Vrtac, Stubica, paprati, Cerovo, Bogetići, Drenoštica, Vitasojevići, Straševina, Goranović, Farma Joković, Neckom, Broćanac, Riđani, Kuside, Moštanica, Voli, Ibon, Autobuska stanica, Stara Varoš, Željeznička stanica, Okov, Zgrada Bas, MUP, Upravna zgrada Boksita, Laković, Ul. Vuka Mićunovića, Karađorđeva, Vardarska, Metalac, Čađalica, dio Bulevara 13. jul, Ul. Ivana Milutinovića, Elektroprivreda, ul. Peta Proleterska, ul. Jovana Cvijića, ul. Manastirska, ul. Njegoševa, Varteks, Meander, PP Bast Plastic

-u terminu od 09:00 do 11:00 sati: Tehnopolis, Hotel Onogošt, Dom Zdravlja, Zgrada Drvoimpexa, Mlin, Gimnazija, ul. Nikole Tesle, ul. Danila Bojovića, ul. Vuka Karadžića, OŠ Mileva Lajović, ul. Milica Vučinić, Školski Centar, Naselje Blaža Jovanovića, ul. 6. Crnogorske, ul. Alekse Backovića, Neksan, Rudo Polje, Tempo

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Zgrada Joković, Zgrada Sindikata, Gvozdenice, dio Kličeva, Prijespa, PP Progres, Šljunkara, GP Gračanica, Rubeža, ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselje Buda Tomovića, Pjastera, Koni, Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Budo Tomović(Janjušević), Metalik Miljanić, Gradačka Poljana, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gvozd, Prekića Polje, Vučje, ivanje, Bukovik, Seoca, Granice, Lukovo, Dragovoljići, Bunići, Risji Do, Laz, Gradnja Inženjering, ICM

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Grahovo kod škole

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati:Podkraj(Grahovo)

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Dobrota -Turist B (potrošači od gradske plaze do Fakulteta za pomorstvo.

– u terminu od 09 do 13 sati – područje od Markovog Rta do kraja Stoliva

-u terminu od 09 do 15 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči, Repaji

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 16 sati: Stanišića Dubrava

-u terminu od 09 do 16 sati: soliteri Savina

Bar

-u terminu od 09:00 – 10:00 sati: Svi potrošači TS Pod lozom – potrošači dijela ulice IV Proleterske Crnogorske brigade, potrošači Ilina kod restorana Pod lozom, Lokali na mostu Željeznice, Stadion, Meteorološka, Zgrada Babovića, ulica Jugoslovenska, Pekara Bijeli golub

-u terminu od 11:00 – 11:30 sati: C 11 u ulici Rista Lekića, lamela1 i lamela2, zgrada Realston-a

Ulcinj

– u terminu od 09:00-14:30 sati(povremeno) : dio naselja Pinješ od vojnih zgrada do hotela Albatro.

-u terminu od 08:00-14:30 sati: Fraskanjel

 Budva

-u terminu od  09  do 11 sati: dio naselja Podličak

Bijelo Polje

-u  terminu od 07:30 do 17:00: DV 10 kV Gubavač (Kisela voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

-u  terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije-Cerovići, Grančarevo, Ujniče, Pisana jela, Šljemena, Barice-škola, Reljin kamen, Kameno polje, Džukeljska jama);

-u  terminu od 09:00 do 14:00: DV 10 kV Pavino polje (Pavino polje, Krstače, Mahala, Grubješići, Kičava, Čokrlije, Rajkovići, Bijeli potok, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer);

-u  terminu od 07:30 do 17:00: Barice škola, Reljin kamen, Džukeljska jama, Kameno polje;

-u  terminu od 09:00 do 14:00: Brestovik, Rakonje MBTS;

-u  terminu od 09:00 do 15:00: Bliškovo;

-u  terminu od 09:00 do 12:00: Godijevo-škola;

-u  terminu od 12:00 do 15:00: Godijevo-Cekule;

-u  terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije-Cerovići, Grančarevo, Ujniče, Pisana jela, Šljemena, Barice-škola, Reljin kamen, Kameno polje, Džukeljska jama);

Mojkovac

-u  terminu od 09:00 do 13:00: DV 10 kV Uloševina-Slatina-Dobrilovina (Krstac, Siga, Pobrsijevići, Slatina, Jakovići, Jokići, Gojakovići, Osredina, Crvena lokva, Zaboj, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina);

Kolašin

-u  terminu od 09:00 do 15:00: Babljak;

-u  terminu od 09:00 do 15:00: Smolice;

-u  terminu od 09:00 do 14:00: Vojkovići;

-u  terminu od 09:00 do 14:00: Biočinovići.                                           

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati:  Dapsiće,Tmušiće i planinski prevoj Lokve

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Zaostro

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Gjili Potok,Trešnjevik,Štavna,Sjenožete,Rudo Brdo i Gradišnica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Kralje

Plav

-u termnu od 09 do 16 sati: uže gradsko jezgro Plava, sportska hala i Hotel Novi

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Novšiće

-u terminu od 09 do 12:30 sati: dio sela Šarkinovića Lakat

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Bašča

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Daciće

Šavnik

– u terminu od 07:30-17:30 sati: Pošćenje, Petnjica, Mokro, Gradac

-u terminu od 09:00 – 17:00 sati: Krnja Jela

-u terminu od 09:00-17:00 sati: Timar, Mljetičak, Dobra Sela, Slatina

Pljevlja

– u terminu od 08:00-17:00 sati: Šljivansko i Otilovići

-u terminu od 09:00-13:00 sati: Rudnica

-u terminu od 11:00-13:00 sati: Ul.Vuka Kneževića i Pijaca

Žabljak

– u terminu od 09:00 – 14:00 sati: Naselje Pećića Ograde, Ulica Njegoševa, Restoran Oro, Zlatni Papagaj

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad (od 11.11. do 16.11.)

Srijeda – Petak: Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Boronjina, Mandići i Miokusovići.

Berane (od 11.11. do 16.11.)

Ponedeljak, utorak i petak: Kurikuće, Vuča, Jelovica, Glavaca, Crni Vrh, Veliđe, Dolac, Praćevac i vodo-zahvat Praćevac, Bastahe, dio Lubnice i Vuča;

Srijeda i četvrtak: djelovi sela Lužac i Buče, kao i kratkotrajna isključenja za područje Banjevca, Jugovine, Vinicke, Navotine, Rijeke Marsenić, Gradine, Lukinog Vira, Trepče i Šekulara.

Nikšić (od 11.11. do 16.11.)

Ponedjeljak: Donja Zagora;

Utorak: Rokoči;

Srijeda: Tospude, Tresnjevo, Repetitor i Rokoči;

Četvrtak – Zaslap i Nudo;

Petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči.

Šavnik (od 11.11. do 16.11.)

Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Duži, Kutnja Njiva, Komarnica, Kozarica, Prekornjača, Pošćenje, Petnjica, Gradac, Mokro, Bijela, Miloševići i Kruševice.

Bijelo Polje (od 11.11. do 16.11.)

– Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja;

– Barice.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 11. novembra do petka 15. novembra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Danilovgrad 11.11. – 15.11.

Ponedeljak: Adžin Most, Dobro Polje, Šobajići i Bare Šumanovića;

Utorak: Bare Šumanovića, Vinići i Šobajići;

Srijeda: Kula Vinići;

Četvrtak: Rova i Veleta;

Petak: Kujava.

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

Crnogorski plivač Ilija Tadić pokušaće da obezbijedi normu za Paraolimpijske igre u Tokiju

Petak, 06.12.2019 | 18:51

Crnogorski plivač Ilija Tadić sjura će na međunarodnom plivačkom mitingu  "Dubrava Open", pokušati da obezbijedi normu za Paraolimpijske igre u Tokiju.

Sedmostruki šampion sjedio za volanom Ferarija: Šumaherov BOLID prodat na aukciji, evo za koliko MILIONA!

Petak, 06.12.2019 | 18:17

Ferarijev bolid F2002, koji je vozio legendarni Mihael Šumaher, prodat je na aukciji.  

FOTO: Serena Vilijams i u 38. godini ima SAVRŠENU FIGURU: Odlučila da pokaže VITKU LINIJU!

Petak, 06.12.2019 | 17:51

Serena Vilijams, trenutno 10. teniserka planete,odmara se od naporne sezone te je odlučila da jednom fotografijom sa jahte počasti brojne obožavaoce.

Saobraćajna NESREĆA na Cetinjskom putu: Sudar automobila i kamiona!

Petak, 06.12.2019 | 17:29

Na Cetinjskom putu kod kružnog toka u Podgorici večeras je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su se sudarili automobi i kamion.

Neočekivana VIJEST u svijetu tenisa: Najbolja TENISERKA svijeta se POVLAČI sa samo 29 godina!

Petak, 06.12.2019 | 17:02

Nekada najbolja teniserka svijeta Karolina Voznijacki saopštila je danas da će završiti igračku karijeru na Australijan openu.

Zbog radova na mreži: Bez struje u PONEDJELJAK, UTORAK i SRIJEDU više crnogorskih gradova!

Petak, 06.12.2019 | 16:22

Zbog planiranih radova na mreži,  u nedelju 08. decembra,  bez napajanja električnom energijom će ostati nekoliko crnogorskih gradova.

Šest osoba lišeno SLOBODE: Otkrivanje ČLANOVA kriminalne organizacije umiješanih u UBISTVO

Petak, 06.12.2019 | 16:15

Specijalni tužilac, Saša Čađenović saopštio je da je lišeno slobode šest lica, a da su tri procesuirana zbog sumnje da su umiješani u ubistvo J.K. i pokušaj ubistva V.G.  

Napad na Otaševića: Tužilaštvu dostavljen snimak iz "Delte", ne vidi se da Mijatović čupao novinara

Petak, 06.12.2019 | 15:48

"Vijestima" je rečeno da se na snimku vidi kako nekoliko metara dalje od njih hoda, okrenut leđima, i tužilac Miloš Šoškić, koji se nije okretao za vrijeme njihovog razgovora.  

Za Albaniju: Crveni krst uputio pomoć stanovnicima, prikupljeno preko 90.000 eura

Petak, 06.12.2019 | 15:41

Na žiro račun Crvenog krsta Crne Gore do sada je uplaćeno 90.453,21 euro, pa je pomoć za stanovnike Albanije pogođene nedavnim zemljotresom danas dopremljena u kolektivne centre u Liježu i Draču.

Mitropolit Amfilohije upozorio VLAST: "Ni poslijeratni bezbožnici nijesu otimali hramove"

Petak, 06.12.2019 | 15:33

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije pozvao je danas crnogorsku vlast da se urazumi i ne objavljuju rat protiv Boga, i da ne nastavljaju bogoborno djelo svojih prethodnika bezbožnika.