Srijeda, 20.11.2019 | 17:54
IZVOR: Kolektiv.me

Zbog radova na mreži: Bez struje u PETAK više crnogorskih gradova!

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 22. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati nekoliko crnogorskih gradova.
Foto: Ilustracija, Pixabay

Kako je saopšteno iz CEDIS-a, zbog pomenutih radova na mreži, bez struje će biti sljedeći gradovi:

Podgorica

- u terminu od 08:30 do 15 sati: Donji Kokoti, Grbavci, Lekići, dio Vranića (na kraju oko balona za fudbal);

dio ul. Miloja Pavlovića do magistrale i dio kuća između magistrale i ul. Miloja Pavlović.

- u terminu od 09 do 15 sati: dio ul. IV proleterske (preko puta OŠ Savo Pejanović).

- u terminu od 09 do 17 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica i Mokra.

Tuzi

- u terminu od 09 do 17 sati (45 min. isključenja): centar Tuza, Šipčanik, Karabuško Polje, Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Ljuljanovići, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj, Ljuljanovići, područje Hota, Vuksanlekića, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići, Podhum, Dušići, Kodra, Lekovići, Vranj, Vladne i Dubrave.

Danilovgrad

- u terminu od 07:30 do 17 sati (kratkotrajno): Lalevići, Orja Luka, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Valeta, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, Ostrog i Motel Sokolina.

- u terminu od 07:30 do 17 sati: Donji Rsojevići, Vinići, Mosori, Rova, Sretnja i Brijestovo.

- u terminu od 08 do 13 sati: Orja Luka.

- u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje.

Nikšić

- u terminu od 07:30 do 17 sati: Zaslap i Nudo.

- u terminu od 08 do 16 sati: Glibavac, Rastovac, Vodovod-Vidrovan, Vidrovan, Kaptaža Vidrovan, Gornje Polje, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje i Lipova Ravan.

- u terminu od 10:15 do 11:45 sati: Bršno, Ozrinići, Gračanica (Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Budo Tomović (Janjušević) i Metalik Miljanić.

- u terminu od 09 do 11 sati: Tehnopolis, Hotel Onogošt, Dom Zdravlja, Bolnica, Zgrada Drvoimpexa, Mlin, Gimnazija, ul. Nikole Tesle, ul. Danila Bojovića, ul. Vuka Karadžića, OŠ Mileva Lajović, ul. Milica Vučinić, Školski Centar, Naselje Blaža Jovanovića, ul. 6. Crnogorske, ul. Alekse Backovića, Neksan, Rudo Polje, Tempo i ul. Narodne Omladine.

- u terminu od 11 do 13 sati: Zgrada Joković, Zgrada Sindikata, Gvozdenice, dio Kličeva, Prijespa, PP Progres, Šljunkara, GP Gračanica, Rubeža, ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselje Buda Tomovića, Pjastera, Koni, Bršno, Ozrinići, Gračanica (Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Budo Tomović (Janjušević), Metalik Miljanić, Gradačka Poljana, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gvozd, Prekića Polje, Vučje, Ivanje, Bukovik, Seoca, Granice, Lukovo, Dragovoljići, Bunići, Risji Do, Laz, Gradnja Inženjering i ICM.

- u terminu od 08 do 17 sati: Grahovo Hotel.

- u terminu od 08 do 16 sati: Petrovići.

- u terminu od 12:15 do 14 sati: Staro Selo, Jugovići i Miolje Polje.

- u terminu od 08 do 10 sati: Mokra Njiva, Zavrh, Brezovik, Vir, Šume, Prisoja, Vrzipov Do, Presjeka, Čeline, Srijede, Miločani, Zavraca, Sjenokosi i Mljekara Nika.

Plužine

- u terminu od 08 do 16 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Miletići i Ravno.

Bar

- u terminu od 09 do 15 sati: Dabovići, Braćeni, Komarno, Trnovo, Gađi i Šišovići.

Ulcinj

- u terminu od 08 do 14:30 sati: dio naselja Bijela Gora.

- u terminu od 08 do 15 sati (povremeno): dio Gornjeg Štoja.

- u terminu od 08 do 17 sati: Đonza, Draginje, Sukobin, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Ambula, Štodra, Lisna Bori i Fraskanjel.

- u terminu od 09 do 11:30 sati (povremeno): Gornji Štoj, Sveti Nikola i Ada Bojana.

- u terminu od 09 do 11:30 sati (stalno): naselje Bratstvo - Jedinstvo i hotel „Lion“.

Kotor

- u terminu od 09 do 13 sati: naselja Markov Rt i Stoliv.

- u terminu od 09 do 14 sati: Ljuta - dio potrošača centra i potrošači Ljute prema Orahovcu.

- u terminu od 09 do 15 sati: Morinj, nasleja Svrčak, Gornji Morinj, Bunovići, Bakoči, Repaji, Perast i Dražin Vrt.

tHerceg Novi

- u terminu od 07 do 15 sati: naselja Kameno, Žlijebi, Ubli, Mokrine, Kruševice i Vrbanj.

- u terminu od 08 do 09 sati: Topla 2 i Topla 3, potrošači oko Doma Zdravlja H Novi.

- u terminu od 08 do 13 sati: dio potrošača Zelenike - Kuti, Presjeka i Sasovići.

Andrijevica

- u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Božići i katun Gradišnica.

Bijelo Polje

- u terminu od 08 do 18 sati: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

- u terminu od 07:30 do 08:30 sati: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije-Cerovići, Grančarevo, Ujniče, Pisana jela, Šljemena, Barice-škola, Reljin kamen, Kameno polje, Džukeljska jama);

- u terminu od 07:30 do 17 sati: Barice škola, Reljin kamen, Džukeljska jama, Kameno polje;

- u terminu od 09 do 14 sati: Jabučno, Lipnica, Kukulje;

- u terminu od 16 do 17 sati: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije-Cerovići, Grančarevo, Ujniče, Pisana jela, Šljemena, Barice-škola, Reljin kamen, Kameno polje, Džukeljska jama);

Mojkovac

- u terminu od 09 do 14 sati: DV 10 kV Uloševina-Slatina-Dobrilovina (Krstac, Siga, Pobrsijevići, Slatina, Jakovići, Jokići, Gojakovići, Osredina, Crvena lokva, Zaboj, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina);

Kolašin

- u terminu od 08 do 17 sati: DV 10 kV Skrbuša (Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Skrbuša, Bijeli potok, Planinica, Padež, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekić, Sunga, Vranještica, Suva gora, Bare Kraljske, Vukićevića lug, Drndari);

- u terminu od 08 do 15 sati: Višnje.

Petnjica

- u terminu od 09 do 14:30 sati: sela Ponor i Bor.

Rožaje

- u terminu od 09 do 16 sati: Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguš, Kurbardovići, Bać, Murići, Granit Mont, Kajevići, TV Reprtitor, Đžuđževići, Jablanica, Pripeč, Malindubrava, Vuča, Crnča i Dračanovac.

Plav

- u terminu od 09 do 14:30 sati: Šarkinovića Lakat.

Pljevlja

- u terminu od 08 do 17 sati: Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići i Trnovice.

Šavnik

- u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Gornje Polje, Dubrovsko, Rudo Polje, Duži, Kutnja Njiva, Komarnica, Kozarica, Prekornjača, Petnjica, Pošćenje, Mokro, Gradac, Bijela, Miloševići i Kruševice.

- u terminu od 09 do 17 sati: Timar, Mljetičak, Dobra Sela i Slatina.

Žabljak

- u terminu od 08 do 17 sati: Merulja.

- u terminu od 09 do 17 sati (22.11. – 24.11.): Aluga i Rasova.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad (od 04.11. do 09.11.)

Srijeda: Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići I Mijokusovići.

Četvrtak: Rova, Mosori 2, Brijestovo, Sretnja.

Petak: Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići I Mijokusovići.

Berane (od 18.11. do 23.11.)

Ponedeljak, srijeda: Veliđe, Dolac 4, Dolac 5, Crni Vrh, Praćevac, Bastahe, mHE Bistrica-Vodozahvat, Lubnice1, Lubnice2, Vuča, Glavaca, Kurikuće, Jelovica1, Jelovica2.

Utorak, četvrtak i petak: Agrolužac, Lužac 3, Lužac2, Buče 2, Buče 3, Šekular, Lukin Vir, Buče 1, Jugovine, Gradina 3 (Janković), Gradina 2 (Praščević), Gradina 1 (Zečević), Vinicka1, Vinicka2, Vinicka3, Vinicka4, Vinicka5, Trepča1, Trepča2, Rijeka Marsenića, Vinicka6, Navotina, Buče 4, Lužac4, Dolac1, Dolac2, Dolac3, Lužac1.

Nikšić (od 18.11. do 23.11.)

Ponedjeljak: Grahovo i Rokoci2.

Utorak: Grahovo, Tospude 1 i 2, Trešnjevo, Rokoci 1 i 2, Repetitor;

Srijeda: Grahovo, Nudo 1 I 2, Zaslap;

Četvrtak: Grahovo, Tospude 2, Tresnjevo, Rokoci 1 i 2, Repetitor;

Petak: Grahovo, Nudo 1 I 2, Zaslap;

Šavnik (od 18.11. do 23.11.)

Ponedeljak: Rudo Polje, Dubrovsko i Gornje Polje;

Utorak: Rudo Polje, Dubrovsko i Gornje Polje, Kutnja Njiva, Komarnica, Kozarica I Prekornjača;

Srijeda: Bijela 1, 2, 3, 4, Miloševići I Kruševice.

Četvrtak: Gradac i Mokro;

Petak: Komplet.

Bijelo Polje (od 18.11. do 23.11.)

Utorak i petak: Gubavač.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

Balkansko prvenstvo: 13 medalja za karatiste, TRI ZLATNE, dvije SREBRNE i osam BRONZANIH

Petak, 06.12.2019 | 21:44

Karate reprezentacija Crne Gore prvi takmičarski dan Balkanskog prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore u Brežicama završila je sa 13 medalja – tri zlatne, dvije srebrne i osam bronzanih.

Ukoliko budu kršili platiće veliku KAZNU: Nova pravila za taksiste od februara!

Petak, 06.12.2019 | 21:07

Nova pravila za taksiste važiće od februara iduće godine. Oni koji budu zarađivali više od 18 hiljada eura godišnje, moraće da izdaju fiskalne račune. Ukoliko to budu kršili moraće da plate kaznu i do 10 hiljada eura. Dok iz Poreske uprave očekuju smanjenje sive ekonomije, iz Sindikata taksista najavljuju da zbog novih pravila, prevoz neće poskupiti.

VIDEO: Otvoren Podgorički praznični pazar: Na trgu veliki broj posjetilaca!

Petak, 06.12.2019 | 20:56

U Podgorici je večeras u 20 sati otvoren Podgorički praznični pazar. Na Trgu u Podgorici okupio se veliki broj posjetilaca koji su obilazili postavljene štandove.

VIDEO: Na tribinama u Argentini možemo vidjeti SVAŠTA: Navijač Rivera se drogira tokom utakmice!

Petak, 06.12.2019 | 19:59

Zaista svašta može da se vidi na fudbalskim stadionima u Argentini...

FOTO: Nakon DESET GODINA: Obnovili i pustili u rad fontanu u Univerzitetskom parku u Podgorici

Petak, 06.12.2019 | 19:39

Glavni grad Podgorica, Univerzitet Crne Gore i kompanija „Saniteko“, nakon deset godina, obnovili su fontanu u Univerzitetskom parku, za šta je uloženo oko 50.000 eura.

Sedmostruki šampion sjedio za volanom Ferarija: Šumaherov BOLID prodat na aukciji, evo za koliko MILIONA!

Petak, 06.12.2019 | 18:17

Ferarijev bolid F2002, koji je vozio legendarni Mihael Šumaher, prodat je na aukciji.  

FOTO: Serena Vilijams i u 38. godini ima SAVRŠENU FIGURU: Odlučila da pokaže VITKU LINIJU!

Petak, 06.12.2019 | 17:51

Serena Vilijams, trenutno 10. teniserka planete,odmara se od naporne sezone te je odlučila da jednom fotografijom sa jahte počasti brojne obožavaoce.

MUP: Mijatović negirao je da je napao novinara Dana, ali i da radi kao obezbjeđenje biznismena Bećirovića

Petak, 06.12.2019 | 17:35

Iz MUP-a navode da je njihov službenik dostavio, na zahtjev ministra, pismeno izjašnjenje o tom događaju.

Neočekivana VIJEST u svijetu tenisa: Najbolja TENISERKA svijeta se POVLAČI sa samo 29 godina!

Petak, 06.12.2019 | 17:02

Nekada najbolja teniserka svijeta Karolina Voznijacki saopštila je danas da će završiti igračku karijeru na Australijan openu.

Zbog radova na mreži: Bez struje u PONEDJELJAK, UTORAK i SRIJEDU više crnogorskih gradova!

Petak, 06.12.2019 | 16:22

Zbog planiranih radova na mreži,  u nedelju 08. decembra,  bez napajanja električnom energijom će ostati nekoliko crnogorskih gradova.