Utorak, 14.01.2020 | 15:06
IZVOR: Kolektiv.me

CEDIS: Zbog radova na mreži u ČETVRTAK višesatna ISKLJUČENJA STRUJE!

Zbog planiranih radova na mreži,  u četvrtak 16. januara,  bez napajanja električnom energijom će ostati:
Foto: Ilustracija/Pixabay

Podgorica

- u terminu od 08:30 do 17 sati: Raći, Ubalac, Momče, Stravče, Kržanja, Stravče, Brezovice, Lokve i Ptikalj

- u terminu od 08:30 do 15 sati: dio ul. Milana Raičkovića i dio Kotorske ulice

- u terminu od 09 do 14 sati: dio ul IV proleterske (prekon puta OŠ Savo Pejanović)

 Danilovgrad

- u terminu od 07:30 do 17 sati: Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Repetitor Kurilo, Valeta, Donji i Gornji Rsojevići,  Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova, Slap Zete i Viš,  Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

- u terminu od 08 do 16:30 sati: Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje i Adžin Most

-u terminu od 08 do 15 sati: Bandići

-u terminu od 08 do 17:30 sati: Kupinovo

 Cetinje

- u terminu od 09:30 do 10 sati: područje Cuca, Čeva, Bjelica, Ćeklića Resne i Lastve Čevske (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ne duža od 5 min.)

- u terminu od 11 do 13 sati: grad Cetinje i prigradska naselja  (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ne duža od 5 min.)

-u terminu od 08 do 17 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići,  Golijan i Ugnji    (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 08 do 17 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela  i vodoizvorište Vrela

-u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići,  Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 08 do 15 sati: trg Kralja Nikole, dio Njegoševe ul, ul. Petra Lubarde, dio Zmajeve ulice, Donje Polje, Grude, Policija, Štamparija i Hotel Grand

 Nikšić

-u terminu od 09:00 do 13:00 sati: Tehnopolis,  ul. Nikole Tesle, ul. Danila Bojovića, ul. Vuka Karadžića, OŠ Mileva Lajović, ul. Milica Vučinić, Školski Centar, Naselje Blaža Jovanovića, ul. 6. Crnogorske, ul. Alekse Backovića, Neksan, Rudo Polje, Tempo, Ul. Narodne Omladine

Zgrada Joković, Zgrada Sindikata, Gvozdenice, dio Kličeva, Prijespa, PP Progres, Šljunkara, GP Gračanica, Rubeža, ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselje Buda Tomovića, Pjastera, Koni, Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Budo Tomović(Janjušević), Metalik Miljanić, Gradačka Poljana, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gvozd, Prekića Polje, Vučje, ivanje, Bukovik, Seoca, Granice, Lukovo, Dragovoljići, Bunići, Risji Do, Laz, Gradnja Inženjering, ICM

 Ulcinj

- u terminu od 08:00-15:00 sati: Donji Rastiš

-u terminu od 08:00-15:00  sati: dio naselja Nova Mahala

 Bar

- u terminu od 09:00 do 15:00 sati: korisnici zaseoka Kovačevići u Goranu

-u terminu od 09:00 – 15:00 sati: korisnici sa Gornje Čeluge i Čeluge ispod Bolnice, zgrade F1, F2, F42, F42 –A, F42-B, F43, D5, Obala 13 jula  zgrada POTKOVICA, zgrada TRI KULE, Ul. Bulevar revolucije broj 2, 4 i 6, Ul. Mila Boškovića broj 2, 4 i 6 na Topolici 1, povremeno će se isključivati po 30 minuta

 Budva

-u terminu od  09 do 13 sati: naselje Boreti

 Kotor

- u terminu od 09 do 10 sati:  Škaljari, Dom gluvih

- u terminu od 10:15 do 11:15 sati: bolnica Kotor

- u terminu od 11:45 do 12:45 sati: Pelužica  crpna stanica

- u terminu od 13 do 14 sati: Stari grad od Trga od oružja do crkve Sv. Nikole, Maksimus

- u terminu od 14:30 do 15:30 sati: Institut za biologiju mora

- u terminu od 16 do 17 sati: Dobrota, Psihijatrijska bolnica

- u terminu od 10 do 11 sati: Orahovac - Vodovod, kratkotrajni prekidi na području Ljute i Lipaca

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Hotel Teuta, Risan, kratkotrajni prekidi na području Risna oko škole, centar, potrošači oko parka u Risnu, Lipaca, Vitoglava,  Gabela, Goruica

-u terminu od 13 do 14 sati: Risan, Bolnica Risan, kratkotrajni prekidi na području Risna od Bolnice do Doma Zdravlja

-u terminu od 14:15 do 15:15 sati: Risan, Dom za stare Grabovac

-u terminu od 15:45 do 16:45 sati: rezervoari za gorivo u Lipcima, naselje oko rezervoara,  kratkotrajni prekidi na području Risna oko škole, centar, potrošači oko parka u Risnu, Lipaca, Vitoglava,  Gabela, Goruica

-u terminu od 17 do 18 sati: Dobrota,  "HUMA" -vile i hotel

-u terminu od 09 do 13 sati: Prčanj, Palata "Tre sorele" i naselje oko nje

-u terminu od 07 do 15 sati: Grbalj, Radanovići, Livadice Ercegović, Jugodrvo Čikić, Vranovići, Lješevići, Bigova

-u terminu od 07 do 15 sati: Grbalj, Radanovići, Pobrđe, Ukropci, paprati, Popova ulica, Šišići, Lukavci - Bućin

 Herceg Novi

-u terminu od 08 do 15 sati: Kameno, Stanovčići, Obradovići i Stječići

-u terminu od 09 do 15 sati: Donja Ratiševina

 Bijelo Polje

-u  terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir)

-u  terminu od 07:30 do 17:00: Rodijelja, Pećarska

-u  terminu od 10:00 do 16:00: Pašića Polje, Laholo, Prestreke, Unevina, Pripčići, Slijepač Most, Lješnica, Zaton

-u  terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir)

 Mojkovac

-u  terminu od 10:00 do 14:00: Donja Polja

 Kolašin

-u  terminu od 09:00 do 15:00: Plana, Blatina, Migalovica, Bistrica, Lipovo

-u  terminu od 08:30 do 15:00: Liješnje

 Berane

-u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Dolac

-u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Dapsiće

-u terminu od 12 do 16 sati: Babino,Dragosava,Zagrađe i dio sela Goražde i Hemiska industrija Polieks

 Petnjica

-u terminu od 12:00 h do 16:00 sati: cjelokupno područje opštine Petnjica

Plav

- u terminu od 09 do 12 sati: dio Naselja Glavice

 Rožaje

- u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Ćosovica

 Pljevlja

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Katun, Boščinovići

-u terminu od 08:00-09:00  sati: dio zgrade u naselju Kupusište (prvi ulaz do restorana Apolon)

-u terminu od 09:00 – 16:00 sati: Grabovica

-u terminu od 08:00 – 17:00 sati: Bukovica, Borovac

 Šavnik

-u terminu od 09:00 – 16:00 sati: Grabovica

-u terminu od 08:00 – 17:00 sati: Bukovica, Borovac

 Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane (od 13. do 17. Januara)

- Kurikuće i Trepča;

Bijelo Polje (od 13. do 18. januara)

- Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja i Pećarska;

Nikšić (od 13. do 17. januar)

Ponedeljak

- u terminu od 08 do 17 sati – Nudo i Spila;

- u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Repetitor, Rokoči i Trešnjevo;

- u terminu od 07:30 do 16 sati: Dabovići, Ostrog i Povija;

- u terminu od 08:30 do 16 sati – Podprisoje;

- u terminu od 08 do 15 – Trepča;

- u terminu od 08 do 16 sati: Glibavac, Ratovac, dio Gornjeg polja, dio Vidrovana i vodovodne pumpe.

Utorak

- u terminu od 08 do 17 sati – Spila;

- u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Rokoči, Repetitor i Trešnjevo;

- u terminu od 08 do 15 sati - dio Gornjeg Polja i dio Vidrovana;

- u terminu od 08 do 16 sati: Povija, Pišteta, Dubrave, Jasenovo polje, Praga i Lipova Ravan.

Ćetvrtak i petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči;

Cetinje (od 13. do 17. januara)

- Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela i Ugnji.

Danilovgrad (od 13. do 18. januara)

- Ržišta, Pješivački Do, repetitor – Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel – Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

OSTALE VIJESTI

Milović: Kazne za dva ugostiteljska objekta u NK, otkazane svirke uživo, pabovi obustavili rad...

Nedjelja, 20.09.2020 | 09:44

"Zbog situacije u Nikšiću nastavljamo sa pojačanim kontrolama jer i danas očekujemo veliki broj inficiranih. Takođe bih apelovao na građane da svedu svoje obaveze i aktivnosti na minimum. Predmet kontrole će i dalje biti javne površine i nošenje maski, iako je stanje po tom pitanju znatno popravljeno", poručio je Milović.

Svijet nema dovoljno kapaciteta za VAKCINE: Svaka deseta osoba će je primiti u 2021. godini

Nedjelja, 20.09.2020 | 08:14

Analize globalnih proizvodnih kapaciteta pokazuje da u 2021. godini može biti napravljeno svega dvije milijarde doza vakcina.

Miranović: "ZAKLJUČAVANJE gradova" samo ako bolnice budu prebukirane

Nedjelja, 20.09.2020 | 08:03

Epidemiološka situacija u zemlji je ozbiljna, što se ogleda u povećanom lokalnom širenju virusa ali i lošem nadzoru preporučenih mjera, kazala je u intervjuu za Pobjedu pomoćnica ministra zdravlja Crne Gore i šefica Operativnog štaba NKT-a prof. dr Vesna Miranović.

Mugoša: Stigli testovi iz Njemačke - 441 osoba pozitivna, najviše iz Nikšića i Berana

Subota, 19.09.2020 | 19:57

Od 1.012 uzoraka koji su stigli iz Njemačke, pozitivno je 441, što je 40 odsto od ukupnog broja testiranih i što je zabrinjavajuće, kazao je u Dnevniku televizije Crne Gore (TVCG) direktor Instituita za javno zdravlje Boban Mugoša. On je istakao da su ti rezultati očekivani i da je najveći procenat novozaraženih iz Berana i Nikšića. Očekuje se još 90 uzoraka koji su poslati na obradu u inostranstvo. Mugoša je dodao i da će morati da preduzmu krajnju mjeru - zatvaranje pojedinih opština, ukoliko se bolnice budu rapidno punile.

Podgorica - Rekonstruisani poligon dobio i stolove za STONI TENIS, evo na kojoj LOKACIJI

Subota, 19.09.2020 | 18:22

Agencija za stanovanje Glavnog grada je nakon rekonstrukcije, na poligonu u ulici Meše Selimovića postavila dva stola za stoni tenis, koji su specijalno dizajnirani za javnu upotrebu, saopšteno je iz Glavnog grada.

Bik ne voli nestrpljivost, a Lav zapuštenost...: Šta vama najviše SMETA kod partnera?

Nedjelja, 20.09.2020 | 09:42

Možda ne vjerujete horoskopu kad je u pitanju prognoza o ljubavi, zdravlju ili novcu, ali teško je zanemariti da svaki znak ima svoje prepoznatljive karakteristike.

SVE je u vašim rukama - Četiri koraka za jače SAMOPOUZDANJE

Nedjelja, 20.09.2020 | 09:31

Samopouzdani ljudi istinski razumiju svoje autentično ja i sigurni su u to ko jesu, svjesni su svojih nedostataka te u ono što mogu, ali i ono što im ide teško te se ne koncentrišu na negativne misli o sebi.  

Rekord je SEDAM sekundi: Možete li vi brže da pronađete djetelinu sa ČETIRI LISTA?

Nedjelja, 20.09.2020 | 09:15

Ovi prasići potpuno su zbunili korisnike društvenih mreža, a sam pogled na ilustraciju nagovještava da zadatak nije lak.  

Ako jedete u ovo DOBA DANA- veće su šanse da se UGOJITE

Nedjelja, 20.09.2020 | 08:57

Svi znamo da je konzumacija viška kalorija razlog gojenja, dok kalorijski deficit znači gubitak kilograma.    

Đoković o Rolan Garosu: Rafa je glavni FAVORIT, to svi ZNAMO

Nedjelja, 20.09.2020 | 08:50

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je da je Rafael Nadal glavni favorit za osvajanje Rolan Garosa.

DORUČAK koji volimo: Slavni kuvar otkrio TRIK za SAVRŠENE PRŽENICE!

Nedjelja, 20.09.2020 | 08:44

Hrskave, masne, ali ne previše, mirisne. Tako treba svaki put da vam ispadnu prženice. Omiljeni doručak generacijama spremićete uspješno uvijek ako primijenite ove provjerene savjete.

DIRLJIVI VIDEO: Mačka legla psu u krevet- njegova reakcija RAZNJEŽILA SVE

Nedjelja, 20.09.2020 | 08:31

Pas je svojom preslatkom reakcijom osvojio simpatije interneta  

Donald Tramp odobrio SPORAZUM sa TikTokom, SAD neće zabraniti APLIKACIJU

Nedjelja, 20.09.2020 | 08:30

Donald Trump je sada rekao da odobrava sporazum koji će omogućiti TikToku da nastavi raditi u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je ranije prijetio da će zabraniti aplikaciju. Promjena mišljenja došla je sa promjenom upravljačke strukture svjetskog TikToka.

Svijet nema dovoljno kapaciteta za VAKCINE: Svaka deseta osoba će je primiti u 2021. godini

Nedjelja, 20.09.2020 | 08:14

Analize globalnih proizvodnih kapaciteta pokazuje da u 2021. godini može biti napravljeno svega dvije milijarde doza vakcina.

KAFA ima i mračne strane: Prolazi kroz različite procese obrade - neki od njih su rizični po zdravlje

Subota, 19.09.2020 | 21:40

Budi milijarde ljudi širom Planete svakoga jutra, ali malo ljudi je upoznato sa tim koliko kafa može biti opasna. Evo i kada.