Subota, 23.05.2020 | 13:07
IZVOR: Kolektiv.me

PONEDJELJAK i UTORAK - evo gdje su planirana ISKLJUČENJA STRUJE

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 25. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:
Foto: Ilustracija, Pixabay

Podgorica

- u terminu od 09 do 17 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i  repetitor Zatrijebač.

- u terminu od 08 do 16 sati: dio Gornjih Vranića (ul. Đura Čagorovića) i dio ul. 8.marta (naselje iza Titex-a).

- u terminu od 09 do 16 sati: ul. Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića.

- u terminu od 08 do 15 sati: dio Dahne (iza Volvox-a i uz Moraču od mosta do Kolovrata) i Blok 8 u ul. Brastva i jedinstva i dio ul. Mirka Vešovića.

- u terminu od 09 do 12 sati: dio naselja oko TS Zagorič, Rogami, Drezga, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vranjske Njive, Miletine Njive, Radevići, Velje Brdo, Vukovići i  Gola strana.

Danilovgrad

- u terminu od 07:30 do 16 sati: Crpna Glić, Bjeluši, dio Ćurioca, dio Lazina, Kopito Petrovića i Šimšić (kratkotrajna isključenja ne duža od 30min.).

- u terminu od 07:30 do 16 sati: dio Grlića, Ćurilac, dio Lazine, Tomaševići,  Begovine, ZIP, GSI i Gruda.

- u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Novo Selo, Savović, Velmont, Livade Bandića, Lužnica, Komani,  Vinarija Ravil, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Lazarev Krst, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, Bandići i Markovina.

- u terminu od 09 do 12 sati: Stologlav, Eko selo, Lakat, Iverak, Osredina, Bregovi Mijovića, Gornji Crnci, Ćelija Piperska, Kopilje, Seoce, Radovče, Gostilje, Dobri do, Ruišta, Vukotica, Velje brdo, Donje Šume, Pričelje, Markovo kopito kao i preduzeća: Šampinjoni i Fabrika sira.

- u terminu od 08 do 15 sati: Kopilje.

Cetinje

- u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići,  Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

- u terminu od 08 do 15 sati: Staro Selo, dio Rastovca, dio Vidrovana, dio Gornjeg polja i Rvana Gora.

- u terminu od 08 do 16 sati: Lipova Ravan.

- u terminu od 09 do 12 sati: Ul. Jovana Cvijića, Staro Pazarište, Ul. V Proleterska, CKB banka, dio Novice Cerovića.

- u terminu od 12 do 15 sati: OŠ Luka Simonović, Ul. Nikole Tesle, dio Alekse Backovića, dio Serdara Šćepana.

Plužine

- u terminu od 08 do 17 sati: Dio Crkvičkog polja, Žeično, Babići, Šarići i Barni do.

Bar

- u terminu od 08:30 do 10:30 sati: Braćeni, Dabovići, Komarno i Trnovo.

- u terminu od 08 do 15 sati: Nišice (Zgrada Bujišića, Kalamperovića , Your home) naizmjenična isključenja u trajanju do 30 minuta po izvodu.

- u terminu od 08 do 15 sati: Ul. Vladimira Rolovića 13, 15 Maršala Tita 15, 17 Jovana Tomaševića 21, 25, 33, 35, 36, 37,  na Topolici 1 (naizmjenična isključenja u trajanju do 30 minuta po izvodu).

- u terminu od 08 do 15 sati: Dom Zdravlja, Dječiji vrtić i Pošta u Sutomoru, Ulica Vuka Karadžića zgrade G1, G2, G3, H1, H2, I1, I2, 9A, 9B , dio ulice obala Iva Novakovića u Sutomoru (naizmjenična isključenja u trajanju do 30 minuta po izvodu).

- u terminu od 10 do 14 sati: Seoca, Raduš, Krnjice, Marstijepovići, Đuravci i Gornji Šestani.

Tivat

- u terminu od 07:30 do 09 sati: Opatovo.

Kotor

- u terminu od 08 do 17 sati: Krivošije, Dragalj.

- u terminu od 09 do 12 sati: Prčanj, Šarena gomila.

- u terminu od 09 do 14 sati: Gornji Morinj, Bunovići, Bakoči, Repaje, Grbalj, Glavatičići (dio potrošača).

Mojkovac

- u terminu od 09 do 15 sati: Planinica.

Kolašin

- u terminu od 08 do 18 sati: Babljak, Rogobore.

- u terminu od 09 do 14 sati: Cerovica.

Andrijevica

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Trešnjevo i dio sela Prisoja.

- u terminu od 15 do 17 sati: Naselje oko gradske kapele.

Berane

- u terminu od 07:30 do 17 sati: Dio planinskog katuna Jelovica.

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

- u terminu od 11 do 13 sati: Dio sela Dolac.

- u terminu od 13 do 15 sati: Dio sela D.Rženica.

Bijelo Polje

- u terminu od 07:30 do 16 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

- u terminu od 09 do 15 sati: Zaton, Grubješići, Pavino Polje, Barice, Ravna Rijeka, Majstorovina, Slijepač Most, Pali, Tusto, Gevčina, Mijatovo Kolo, Jabučina, Okladi, Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer.

- u terminu od 07:30 do 17 sati: Orahovica Gornja, Dobrinje Donje.

Pljevlja

- u terminu od 08 do 15 sati: Brvenica, Otilovići i Koši Do.

Žabljak

- u terminu od 08 do 10 sati: Dio ulice Narodnih heroja, upravna zgrada Šik.

- u terminu od 10 do 17 sati: Uskoci, Pitomine.

Šavnik

- u terminu od 09 do 17 sati: Malinsko.

UTORAK 26. MAJ

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 26. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

- u terminu od 08 do 16 sati: dio Gornjih Vranića (ul. Đura Čagorovića) i dio ul. 8.marta (naselje iza Titex-a).

- u terminu od 09 do 16 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i  repetitor Zatrijebač, Potoci, Manastir Duga, Tunel Duga, Milunovići, Radunovići, Šujaci, Dromira i Kupine, ul. Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića.

Danilovgrad

- u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Šume Bećirovića, Sušica, Kokotovac, Podglavice, Maljat, Kosić, Farmont, Betonjerka, Mamućevina, Jastreb, Koljat , dio Grlića, Ćurilac, dio Lazine, Tomaševići,  Begovine, ZIP, GSI i Gruda.

- u terminu od 07:30 do 16 sati: Crpna Grlić, Bjelusi, dio Ćurilac i dio Lazina.

- u terminu od 08:30 do 14 sati: Stologlav, Markovo Kopito, Šampinjoni, Fabrika sira, Grupo market, Lakat, Iverak, Bregovi Mijovića, Osredina, Gornji i Donji Crnci, Ćelija Piperska, Kopilje, Seoce, Gostilje, Radovče, Dobri Do, Ruište i Vukotica.

Cetinje

- u terminu od 08 do 11 sati: Katunska nahija.

- u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda.

Nikšić

- u terminu od 08 do 16 sati: Lipova Ravan.

- u terminu od 09 do 12 sati: Ul. Nikole Tesle, Ul. VI Crnogorske.

- u terminu od 12 do 15 sati: Ul. Nika Miljanića, dio Grudske Mahale.

Plužine

- u terminu od 08 do 15 sati: Nikovići.

- u terminu od 08 do 16 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor,Miletići i Ravno.

- u terminu od 08 do 17 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Bar

- u terminu od 08:30 do 10:30 sati: Braćeni, Dabovići, Komarno i Trnovo.

- u terminu od 10 do 14 sati: Seoca, Raduš, Krnjice, Marstijepovići, Đuravci i Gornji Šestan.

Ulcinj

- u terminu od 07:30 do 16 sati: Pumpe vodovoda Ulcinj – Klezna.

Tivat

- u terminu od 09 do 14 sati: Lepetane, Vodoizvorišta Plavda, Luka Stevovića.

Kotor    

- u terminu od 08 do 17 sati: Krivošije, Dragalj.

- u terminu od 09 do 14 sati: Gornji Morinj, Bunovići, Bakoči i Repaje.

Andrijevica

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Gračanica.

Berane

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje, dio sela Gračanica.

- u terminu od 07:30 do 17 sati: Dio planinskog katuna Jelovica.

Mojkovac

- u terminu od 09 do 14 sati: Dobrilovina.

Kolašin

- u terminu od 08 do 14 sati: Međuriječje.

Bijelo Polje

- u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

- u terminu od 07:30 do 17 sati: Skočigorina Drndari.

- u terminu od 09 do 15 sati: Stožer, Medanovići.

- u terminu od 16 do 17 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

- u terminu od 07:30 do 17 sati: Orahovica Gornja, Dobrinje Donje.

Pljevlja

- u terminu od 08 do 15 sati: Brvenica, Laz i Mataruge.

Žabljak

- u terminu od 12 do 15 sati: Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije (kraća isključenja).

Šavnik

- u terminu od 08:30 do 11 sati: Hotel Boan (kraća isključenja).

- u terminu od 09 do 17 sati: Tušinja i Malinsko.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

NOVI bilans koronavirusa u Srbiji: Još 96 zaraženih, jedna osoba PREMINULA

Petak, 05.06.2020 | 15:32

U Srbiji je u protekla 24 sata registrovano 96 novoobolelih od korona virusa.  

Ponedjeljak i utorak - evo gdje su planirana ISKLJUČENJA STRUJE

Petak, 05.06.2020 | 15:28

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 08. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

UKIDANJE blokada: EU želi da sve zemlje otvore svoje granice do KRAJA JUNA

Petak, 05.06.2020 | 15:24

Evropske zemlje nastoje što prije ponovo otvoriti svoje granice kako bi započele turističku sezonu. Međutim, dok neke države sarađuju na ukidanju blokada, još nije uspostavljena saradnja širom Evrope.  

U Srbiji okupljanja na otvorenom BEZ OGRANIČENJA- u zatvorenom prostoru do 500 ljudi

Petak, 05.06.2020 | 15:19

Krizni štab Srbije donio je danas odluku da više nema ograničenja broja ljudi kada je u pitanju okupljanje na otvorenom prostoru.

Pun Mjesec u Strijelcu: Evo kakve PROMJENE očekuju horoskopske znakove večeras u 21:13h!

Petak, 05.06.2020 | 15:01

Večeras tačno u 21:13 čas očekuje nas važan kosmički događaj, a to je pomračenje Mjeseca u vatrenom znaku Strijelcu.

Najzaposlenija GLUMICA u Holivudu: Za svega pet godina snimila čak 19 FILMOVA!

Petak, 05.06.2020 | 14:52

Glumica Margot Robbie u svijet Hollywooda probila se ulogom zgodne Naomi u filmu ‘Vuk s Wall Streeta’ uz neponovljivog Leonarda Di Caprija.

Uprava policije: Protiv sveštenika u Baru podnijeta KRIVIČNA PRIJAVA

Petak, 05.06.2020 | 14:18

Barska policije je, preduzimajući aktivnosti iz svoje nadležnosti, državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru podnijela krivičnu prijavu protiv jednog lica, saopšteno je iz Uprave policije.

SVAKA ČAST, za ponos - Jovanka Radičević u IDEALNOM TIMU Lige šampiona!

Petak, 05.06.2020 | 14:10

Rukometašica Budućnosti Jovanka Radičević izabrana je u idealni tim Lige šampiona za sezonu 2019/2020.

Jun je mjesec ROMANTIKE: Ova TRI znaka zodijaka imaće najviše sreće u LJUBAVI!

Petak, 05.06.2020 | 13:46

Jun je mjesec koji označava početak ljeta, dugodnevnicu i ove godine je period pomračenja.

Simović: Nastavljamo da UNAPREĐUJEMO crnogorski zdravstveni sistem

Petak, 05.06.2020 | 13:44

Iza svih nas je pet izazovnih mjeseci, stotine dana i stotine noći u kojima smo zajedno brinuli, kreirali i zajedno davali odgovore na globalni, još uvijek trajući, izazov COVID-19. Izazov i za ekonomski mnogo razvijenije države, sa mnogo jačim zdravstvenim sistemima, kazao je  potpredsjednik Vlade mr Milutin Simović na promociji publikacije: „Klinički centar – Izazovi COVID 19".