Subota, 04.07.2020 | 20:02
IZVOR: vijesti.me

Objavljeno na sajtu MCP - Preko 1.600 inženjera potpisima PODRŽALI CRKVU

Među potpisnicima su inženjeri geologije, metalurgije, mašinstva...
Foto: Kolektiv

Mitropolija crnogorsko-primorska (MCP) saopštila je da je preko 1.600 inženjera potpisima podržalo Crkvu.

Potpisi su objavljeni na sajtu MCP-a:

1 Vasilije Abramović Diplomirani inženjer geologije

2 Nenad Abramović Diplomirani inženjer metalurgije

3 Petar Abramović Diplomirani inženjer mašinstva

4 Srđan Adamović Dilomirani inženjer mašinstva

5 Miloš Aksentijević Inženjer primijenjenog računarstva

6 Vladimir Aleksić Diplomirani inženjer mašinstva

7 Ratko Andrijašević Diplomirani inženjer građevine

8 Milana Andrić Diplomirani inženjer arhitekture

9 Velizar Anđelić Diplomirani inženjer rudarstva

10 Ljiljana Anđelić Diplomirani inženjer mašinstva

11 Ivan Anđić Diplomirani inženjer organizacionih nauka – FON Beograd

12 Nikola Anđić Diplomirani inženjer poljoprivrede

13 Radomir Anđić Inženjer zaštite na radu

14 Vuk Anđušić Diplomirani inženjer elektrotehnike

15 Aleksa Aničić Diplomirani inženjer elektrotehnike

16 mr Tanja Aranitović Magistar elektronike i računarstva

17 Tijana Arnaut Diplomirani inženjer građevine

18 Ivan Asanović Diplomirani inženjer elektrotehnike

19 Ivan Asanović Master arhitekture

20 Ana Asanović Bošković Diplomirani inženjer poljoprivrede

21 Milorad Adžić Diplomirani inženjer metalurgije

22 Olga Adžić Diplomirani inženjer građevine

23 Slobodan Adžić Specijalista politehnike u pomorstvu

24 Tomislav Adžić Diplomirani inženjer elektrotehnike

25 Marina Adžić Dipl. inženjer agronomije

26 Aleksandar Ašanin Master arhitekture

27 Milica Ašanin Inženjer poljoprivrede

28 Nevena Ašanin Diplomirani inženjer arhitekture

29 Nikola Ašanin Diplomirani inženjer građevine

30 Miljan B. Martinović Diplomirani mašinski inženjer

31 Gospava Babić dipl. inženjer agronomije

32 Boban Babić Spec. Sci. građevinarstva

33 Bojan Babić Spec. Sci. građevinarstva

34 Boško Babić Diplomirani inženjer građevine

35 Jelica Babić Diplomirani inženjer arhitekture

36 Radomir Babić Diplomirani inženjer elektrotehnike

37 Vuk Babović Inženjer kompjuterske tehnologije

38 Mileva Babović Diplomirani inženjer zaštite bilja

39 Bogdan Bajić Diplomirani inženjer mašinstva

40 Danijela Bajić Diplomirani inženjer saobraćaja

41 Zdravko Bajić Diplomirani inženjer građevine

42 Milić Bajić Diplomirani inženjer saobraćaja

43 Nebojša Bajić Diplomirani inženjer saobraćaja

44 Radomir Bajić Diplomirani mašinski inženjer

45 Veselin Bajović Diplomirani inženjer elektrotehnike

46 Dragana Bajović Diplomirani inženjer hemijske tehnologije

47 Luka Bajović Diplomirani inženjer građevine

48 Nikola Bajović Diplomirani inženjer arhitekture

49 Marko Bajčeta Spec. Sci. građevinarstva

50 Milan Bajčeta Diplomirani inženjer građevine

51 Milija Bajčeta Master elektronike, telekomunikacija i računara

52 Bojana Bajčeta Zlatković Spec. Sci. građevinarstva

53 Rade Bakić Diplomirani inženjer elektrotehnike

54 Siniša Bakoč Diplomirani inženjer geologije

55 Marija Bakrač Diplomirani inženjer agronomije

56 Obren Bakrač Diplomirani inženjer građevine

57 Staniša Bakrač Diplomirani inženjer mašinstva

58 Nikola Balandžić Diplomirani inženjer geologije

59 Branislav Banduka Diplomrani matematičar

60 Mirko Banduka Mašinski inženjer

61 Radoje Baošić Diplomirani inženjer građevine

62 Vukadin Barović Diplomirani inženjer zaštite životne sredine

63 Ratko Bataković Diplomirani inženjer elektrotehnike

64 Ognjen Baćević Master inženjer arhitekture

65 Dragan Baćović Diplomirani inženjer elektrotehnike

66 Miloš Backović Spec. Sci. građevinarstva

67 Đorđije Bašović Diplomirani inženjer primijenjenog računarstva

68 Blage Berkuljan Inženjer građevinarstva str. ing.

69 Zoran Bijelić Diplomirani inženjer saobraćaja

70 Momčilo Bijelić Diplomirani inženjer mašinstva

71 Dušan Bjelica Diplomirani inženjer elektrotehnike

72 Vojin Blagojević Diplomirani inženjer građevine

73 Mirko Blagojević Diplomirani inženjer građevine

74 mr Nataša Blagojević Diplomirani inženjer geodezije

75 Petar Blagojević Diplomirani inženjer mašinstva

76 Borislav Blečić Diplomirani inženjer metalurgije

77 Vasilije Blečić Diplomirani inženjer metalurgije

78 Marko Blečić Inžinjer rudarstva, smjer za eksploataciju tečnih i gasovitih

mineralnih sirovina

79 Bojana Bobičić Spec. Sci. arhitekture

80 Lazar Bogavac Diplomirani inženjer građevine

81 Slobodan Bogavac Diplomirani inženjer informatike

82 Ivica Bogdanović Inženjer brodomašinstva

83 mr Željko Bogdanović Diplomirani inženjer arhitekture

84 Zoran Bogetić Diplomirani inženjer elektrotehnike

85 Zoran Bogetić Diplomirani inženjer mašinstva

86 Borislav Bogovac Diplomirani inženjer mašinstva

87 Anđela Božić Spec. računarskih nauka

88 Veselin Božović Inženjer elektrotehnike

89 Dejan Božović Diplomirani inženjer voćarstva i vinogradarstva

90 Mila Božović Diplomirani inženjer tehnologije

91 Milorad Božović Diplomirani inženjer elektrotehnike

92 Milorad Božović Inženjer elektrotehnike

93 Miloš Božović Diplomirani inženjer elektrotehnike

94 Milun Božović Diplomirani inženjer mašinstva

95 Rade Božović Diplomirani inženjer rudarstva

96 Tamara Božović Diplomirani inženjer poljoprivrede

97 Nebojša Bojić Inženjer mašinstva

98 Dr Vladimir Bojković Diplomirani inženjer arhitekture

99 Saša Bojović Diplomirani inženjer elektrotehnike

100 Bogdan Bojović Inženjer zaštite od požara

101 Bogdana Bojović Master inženjer arhitekture

102 Vasilije Bojović Spec. Sci. građevinarstva

103 Danilo Bojović Inženjer građevine

104 Dragan Bojović Diplomirani inženjer elektrotehnike

105 mr Igor Bojović Magistar mašinstva

106 Dragana Boričić Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije

107 Dušan Boričić Diplomirani inženjer elektrotehnike

108 Radoš Boričić Geometar

109 Biljana Borović Diplomirani inženjer za industrijski menadžment

110 Gligor Bošković Diplomirani inženjer građevine

111 Danilo Bošković Diplomirani inženjer poljoprivrede

112 Dejan Bošković Diplomirani inženjer agronomije

113 Dejan Bošković Inženjer primijenjenog računarstva

114 Duško Bošković Diplomirani inženjer građevine

115 Julija Bošković Inženjer primijenjenog računarstva

116 Marko Bošković Diplomirani inženjer elektrotehnike

117 Milovan Bošković Diplomirani inženjer mašinstva

118 Nikola Bošković Diplomirani inženjer elektrotehnike

119 Saša Bošković Diplomirani inženjer elektrotehnike

120 Svetlana Bošković Diplomirani inženjer elektrotehnike

121 Suzana Bošković Inženjer primijenjenog računarstva

122 Radule Bošković Dipl. inž. građ.

123 Bojan Bošković Inženjer poljoprivrede

124 Marko Bošković Diplomirani inženjer elektrotehnike

125 Stefan Bošković Diplomirani mašinski inženjer

126 Branimir Bošnjak Diplomirani inženjer elektrotehnike

127 dr Branka Bošnjak Doktor tehničkih nauka, Diplomirani inženjer metalurgije

128 Dragana Brajković Spec. Sci. građevinarstva

129 Velimir Brakočević Diplomirani inženjer elektrotehnike

130 Ivan Brakočević Diplomirani inženjer arhitekture

131 Milan Brakočević Diplomirani inženjer elektrotehnike

132 Milica Brakočević Diplomirani inženjer neorganske tehnologije

133 Novo Brakočević Diplomirani inženjer grafičkog dizajna

134 Dejan Bratić Master mehatronike

135 Borislav Brnjada Mr. Sci. i Dipl. Inž. elektrotehnike

136 Aleksandra Bubanja Spec. Sci. geodezije

137 Miloš Bubanja Master inženjer mehatronike

138 Mladen Bubanja dipl. inž. geologije

139 Bojan Bujišić Diplomirani inženjer građevine

140 Svetozar Bukilić Inž. pom. elektr. Spec. Sci.

141 Gordana Bulajić Diplomirani inženjer elektrotehnike

142 Biljana Bulatović Diplomirani inženjer građevine

143 Blažo Bulatović Spec. Sci. građevinarstva

144 Vladan Bulatović Diplomirani inženjer elektrotehnike

145 Vladimir Bulatović Master inženjer mašinstva

146 Goran Ranka Bulatović Diplomrani matematičar

147 Dragutin Bulatović B.Sc. primijenjenog računarstva

148 Ivan Bulatović Spec. strukovni inženjer industrijskog inženjerstva

149 Ivan Bulatović Spec. Sci. građevinarstva

150 Igor Bulatović Diplomirani inženjer građevine

151 Ilija Bulatović Diplomirani inženjer građevine

152 Milenka Bulatović Diplomirani inženjer metalurgije

153 Milija Bulatović Diplomirani inženjer informatike

154 mr Daliborka Bulatović Diplomirani inženjer zaštite životne sredine

155 Petar Bulatović Inženjer mašinstva

156 Teodora Bulatović Diplomirani inženjer građevine

157 Goran R. Bulatović Diplomirani matematičar

158 Radomir Burić Diplomirani inženjer rudarstva

159 Vanja Busković Inženjer elektrotehnike

160 mr Veljko Vasiljević Diplomirani inženjer građevine

161 Olivera Vasiljević Diplomirani inženjer metalurgije

162 Slobodan Vasiljević Diplomirani inženjer elektrotehnike

163 Tatijana Vasiljević Inženjer građevine

164 Dejan Vasković Diplomirani inženjer računarstva

165 Vladimir Veličković Inženjer građevine

166 Ljiljana Veličković Inženjer tekstilne tehnologije

167 mr Nebojša Veličković Magistar poljoprivrednih nauka

168 Petar Veličković Inženjer mašinstva

169 Branislav Veljković Diplomirani inženjer mašinstva

170 Bojan Veljović Diplomirani inženjer elektrotehnike

171 Vidan Vemić Inženjer elektrotehnike

172 Milorad Vemić Diplomirani inženjer mašinstva

173 Slobodan Vemić Inženjer elektrotehnike

174 Dobrivoje Vešović Diplomirani inženjer arhitekture

175 Nemanja Vešović Diplomirani inženjer poljoprivrede

176 Božidar Vicković Diplomirani mašinski inženjer

177 Ivana Višnjić Diplomirani inženjer arhitekture

178 Mitar Višnjić Diplomirani inženjer metalurgije

179 Zoran Vlaović Diplomirani inženjer mašinstva

180 Milovan Vlaović Diplomirani inženjer građevine

181 Bratislav Vlahović Inženjer mašinstva

182 Dragomir Vlahović Diplomirani agronom

183 Milan Vlahović Diplomirani inženjer mašinstva

184 Perovan Vlahović Diplomirani inženjer građevine

185 Stefan Vlahović Spec. Sci. arhitekture

186 Miroslav Vlahović dipl. Ing. Građevine

187 Dušan Vojvodić Diplomirani inženjer elektrotehnike

188 Milan Vojvodić Diplomirani inženjer elektrotehnike

189 Svetozar Vojvodić Inženjer elektrotehnike

190 Vesna Vojinović Inženjer biljne proizvodnje

191 Vukman Vojinović Diplomirani inženjer geodezije

192 Dragan Vojinović Diplomirani inženjer građevine

193 Igor Vojinović Diplomirani inženjer šumarstva

194 Miloš Vojinović Diplomirani inženjer šumarstva

195 Mirko Vojinović Diplomirani inženjer građevine

196 Radonja Vojinović Diplomirani inženjer građevine

197 Nikola Vojinović Ćeranić Spec. inženjer geodezije

198 Budimir Vorotović Diplomirani inženjer elektrotehnike

199 Mihailo Vorotović Diplomirani inženjer elektrotehnike

200 Filip Vorotović Bečelor elektrotehnike

201 Vladimir Vraneš Inženjer elektrotehnike

202 Dragan Vraneš Diplomirani inženjer elektrotehnike

203 Vasilije Vratnica Spec. Sci. građevinarstva

204 Mihajlo Vratnica Diplomirani inženjer elektrotehnike

205 Slobodan Vratnica B.Sc. biljne proizvodnje

206 mr Vujadin Vujadinović Diplomirani inženjer mašinstva

207 Rajko Vujadinović Građevinski inženjer

208 Milenko Vujanović Diplomirani inženjer rudarstva

209 Božidar Vujačić Inženjer elektrotehnike

210 Zdravka Vujačić Spec. Sci. elektrotehnike

211 Miloš Vujačić Diplomirani inženjer geodezije

212 mr Aleksandar Vujačić Magistar hemijskih nauka

213 Radonja Vujačić Inženjer elektrotehnike

214 Dragan Vujisić Diplomirani inženjer mašinstva

215 Predrag Vujisić Geometar

216 Miloš Vujisić Spec. Sci. arhitekture

217 Aleksandra Vujičić Diplomirani inženjer tehnologije

218 Ivan Vujović Master energetike i telekomunikacija

219 Luka Vujović Spec. Sci. arhitekture

220 Mladen Vujović Diplomirani inženjer arhitekture

221 Rajko Vujović Diplomirani inženjer elektrotehnike

222 Snežana Vujović Diplomirani inženjer arhitekture

223 Sreten Vujović Diplomirani inženjer elektrotehnike

224 Milija Vujović Inženjer primjenjenog računarstva

225 Petar Vujović Inženjer brodomašinstva

226 Vesna Vujošević Diplomirani inženjer elektrotehnike

227 Nebojša Vujošević Diplomirani inženjer mašinstva

228 Nikola Vujošević Diplomirani fizičar

229 Pavle Vujošević Inženjer za razvoj programskih rješenja

230 Ranko Vukanić Diplomirani inženjer arhitekture

231 Slavica Vukanić Diplomirani prostorni planer

232 Jovana Vukasojević Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, bezbjednosti hrane i ekologije

233 Dragić Vukić Inženjer mašinstva

234 Maja Vukićević Dipl. Ing. Agronomije

235 Vuko Vukićević Dipl. elektro inženjer

236 Aleksandar Vukmanović Diplomirani inženjer elektrotehnike

237 Milenko Vukmir Diplomirani inženjer mašinstva

238 Biljana Vuković Diplomirani inženjer građevine

239 Dragan Vuković Diplomirani inženjer građevine

240 Đuro Vuković Diplomirani inženjer mašinstva

241 Marko Vuković Inženjer građevine

242 mr Irena Vuković Diplomirani inženjer arhitekture

243 Olga Vuković Diplomirani inženjer građevine

244 Rade Vuković Mašinski inženjer

245 Radivoje Vuković Spec. Sci. elektrotehnike i računarstva

246 Radule Vuković Inženjer mašinstva

247 Tatjana Vuković Diplomirani inženjer građevine

248 Tihomir Vuković Diplomirani inženjer građevine

249 Ranko Vuković Specijalista ribarstva

250 Vladan Vuković Građevinski inženjer

251 Dragana Vukoslavović Inženjer primijenjenog računarstva

252 Marko Vukoslavović Saobraćajni inženjer

253 Ana Vukotić Diplomirani inženjer pejzažne arhitekture

254 Nemanja Vukotić Diplomirani inženjer elektrotehnike

255 Mladen Vuksanović Spec. Sci. arhitekture

256 Bogić Vukčević Spec. Sci. arhitekture

257 Mr Bojan Vukčević Dilomirani inženjer mašinstva

258 Dušan Vukčević Master inženjer softvera

259 Ivan Vukčević Diplomirani inženjer metalurgije

260 Milena Vukčević Diplomirani inženjer elektrotehnike

261 Mirko Vukčević Diplomirani inženjer mašinstva

262 Nenad Vukčević Inženjer primijenjenog računarstva

263 Rade Vukčević Master inženjer arhitekture

264 Vuk Vukšić Diplomirani inženjer brodogradnje

265 Dragana Vulanović Diplomirani inženjer mašinstva

266 Miroslav Vulanović Diplomirani inženjer telekomunikacija

267 Dušan Vuletić Diplomirani inženjer građevine

268 Vujica Vulićević Diplomirani inženjer arhitekture

269 Srđan Vučeljić Diplomirani inženjer rudarstva

270 Božo Vučetić Diplomirani inženjer šumarstva

271 Bojana Vučetić Diplomirani inženjer mašinstva

272 Vukoman Vučetić Diplomirani inženjer građevine

273 Danilo Vučetić Diplomirani inženjer geodezije

274 Nikola Vučetić Diplomirani inženjer građevine

275 Maksim Vučinić BScE Energetika i Automatika Sci. EES

276 Miloš Vučinić Diplomirani inženjer građevine

277 Nikola Vučinić Spec. mašinskog inženjerstva

278 Aleksandar Vučinić Diplomirani inženjer elektrotehnike

279 Vjera Vučić Diplomirani inženjer elektrotehnike

280 Ivan Vučić Diplomirani inženjer mašinstva

281 Branislav Vučković Diplomirani inženjer poljoprivrede

282 Radule Vučurović Brodomašinski inženjer

283 Milinko Gazdić Diplomirani inženjer rudarstva

284 Vasilije Gazivoda Diplomirani inženjer građevine

285 Danica Gajević Diplomirani matematičar,specijalista računarskih nauka

286 Momčilo Gajević Inženjer šumarstva

287 Vesna Gardović Diplomirani inženjer geologije

288 Đorđe Garić Diplomirani inžinjer elektronike

289 Goran Garović Diplomirani inženjer poljoprivrede

290 Marina Garović Diplomirani inženjer građevine

291 Boriša Gačević Diplomirani inženjer elektrotehnike

292 Dobrilo Gačević Diplomirani inženjer elektrotehnike

293 Nevenka Gačević Diplomirani inženjer tehnologije

294 Dejan Gvozdenović Diplomirani inženjer mašinstva

295 Marko Gvozdenović Diplomirani inženjer građevinarstva

296 Milan Gvozdenović Diplomirani mašinski inženjer

297 Želimir Glomazić Dipl. elektro inženjer

298 Miodrag Gluvak Diplomirani inženjer elektronike

299 Vladimir Glušac Diplomirani inženjer elektrotehnike

300 Luka Glušica Spec. Sci. energetika i automatika

301 Boško Glušica Građevinski inženjer

302 Branka Gogić Diplomirani prostorni planer

303 Vladan Gogić Mašinski inženjer

304 Gojko Gogić Diplomirani inženjer elektrotehnike

305 Goran Gogić Inženjer geodezije

306 Miladin Gogić Diplomirani inženjer građevine

307 Miroslav Gogić Sturkovni inženjer elektrotehnike i računarstva

308 Ratomir Gogić Spec. Sci. mašinstva

309 Srđan Gogić Diplomirani inženjer rudarstva

310 Aleksandar Golubović Diplomirani inženjer poljoprivrede

311 Veselin Golubović Diplomirani inženjer elektrotehnike

312 Dragan Golubović Diplomirani inženjer elektrotehnike

313 Jagoš Gomilanović Diplomirani inženjer geologije

314 Rada Gomilanović Diplomirani inženjer građevine

315 Goran Goranović Diplomirani inženjer elektrotehnike

316 Ivan Gorašević Inženjer primjenjenog računarstva

317 Goran Gorašević Spec. Sci. građevinarstva

318 Sanja Gošović Spec Sci elektronika, telekomunikacije i računari

319 Tijana Grbović Mast. struk. inž. građ.

320 Ana Grgurević Diplomirani pomorski inženjer

321 Josip Grgurević Inženjer brodomašinstva

322 Predrag Grgurović Diplomirani inženjer građevine

323 Goran Grković Diplomirani inženjer elektrotehnike

324 Bogdan Grujičić Inženjer energetike

325 Ivan Grujičić Diplomirani inženjer elektrotehnike

326 Tamara Grujičić Diplomirani inženjer tehnologije

327 Vučić Guberinić Diplomirani inženjer elektrotehnike

328 Miloš Guberinić Diplomirani inženjer agronomije

329 Milun Guberinić Diplomirani inženjer tehnologije

330 Nebojša Dabović Inženjer energetike

331 Petar Dabović Spec. Sci. građevinarstva

332 Žarko V Dabović Diplomirani inženjer mašinstva

333 Branko Dabović Diplomirani inženjer tehnologije

334 Đorđe Dajković Diplomirani inženjer elektrotehnike

335 Nikola Daković Diplomirani inženjer elektrotehnike

336 Sandra Daković-Perišić Diplomirani inženjer elektrotehnike

337 Marko Damjanac Spec. Sci. primijenjenog računarstva

338 Vlade Damjanović Diplomirani inženjer hidro-geologije

339 Danilo Damjanović Diplomirani inženjer elektrotehnike

340 Dragan Damjanović Diplomirani inženjer elektronike

341 Igor Damjanović Diplomirani inženjer agronomije

342 Ljiljana Damjanović Diplomirani inženjer agronomije

343 Radenko Damjanović Diplomirani inženjer poljoprivrede

344 Radovan Damjanović Diplomirani inženjer mašinstva

345 Sekule Damjanović Inženjer građevine

346 Dušan Damjanović Spec. Sci. geodezije

347 Dušan Dangubić Diplomirani inženjer mašinstva

348 Dušan Danilović B.Sc. građevine

349 Zoran Danilović Diplomirani inženjer mašinstva

350 Ivan Danilović Diplomirani inženjer geologije

351 Rade Danilović Diplomirani inženjer elektrotehnike

352 Tadija Danilović Diplomirani inženjer elektrotehnike

353 Tijana Danilović Diplomirani inženjer geologije

354 Milentije Darmanović Diplomirani inženjer građevine

355 Sanja Darmanović Diplomirani inženjer građevine

356 Jovana Dasić Diplomirani inženjer primijenjenog računarstva

357 Branislav Dačević Diplomirani inženjer elektrotehnike

358 Milisav Dačević Diplomirani inženjer elektrotehnike

359 Ana Dašić Diplomirani inženjer agroekonomije

360 Svetlana Dašić Spec. Sci. građevinarstva

361 Gavro Dedić Diplomirani inženjer građevine

362 Jovan Dedić Spec. Sci. mikrotalasne tehnike

363 Dejan Dedović Dipl. inž. el.

364 Ivan Delević Diplomirani inženjer mašinstva

365 Pavle Delević Master inženjer građevinarstva

366 Aleksa Delević Diplomirani inženjer građevinarstva

367 Žarko Delibašić Diplomirani inženjer elektrotehnike

368 Nevena Delibašić Diplomirani inženjer arhitekture

369 Predrag Delibašić Diplomirani inženjer elektrotehnike

370 Ljiljana Delić Diplomirani inženjer informatike

371 Milica Delić Spec. Sci. građevinarstva

372 Relja Delić Diplomirani inženjer elektrotehnike

373 Biljana Delić Vuković Diplomirani inženjer industrijskog menadžmenta

374 Jelena Desančić Spec. Sci. arhitekture

375 Miloš Despotović Spec. Sci. građevinarstva

376 Slađana Despotović Inženjer mašinstva

377 Aleksandra Dobrašinović Diplomirani inženjer građevine

378 Željko Dobrašinović Diplomirani inženjer elektrotehnike

379 Bogdan Domazet Diplomirani inženjer građevine

380 Nemanja Domazet Spec. Sci. građevinarstva

381 Dragan Domazetović dipl. inž. saobraćaja

382 Ana Dosković Cmiljanić Diplomirani inženjer organizacionih nauka

383 Dejan Došljak Diplomirani inženjer mašinstva

384 Miodrag Došljak Diplomirani inženjer poljoprivrede

385 Vanja Draganić Diplomirani inženjer mašinstva

386 mr Dragoljub Draganić Diplomirani inženjer mašinstva

387 Božidarka Dragaš Specijalista inženjerskog menadžmenta

388 Danka Dragaš Inženjer računarske tehnologije

389 Željko Dragaš Diplomirani inženjer elektrotehnike

390 Ljubinka Dragaš Diplomirani inženjer geodezije

391 Mile Dragaš Specijalista inženjerskog menadžmenta

392 Miljan Dragaš Inž. računarskih nauka

393 Miloš Dragić Diplomirani inženjer elektrotehnike

394 Miodrag Dragićević Inženjer metalurgije

395 Ognjen Dragičević Inženjer geodezije

396 Velimir Dragnić Diplomirani inženjer metalurgije

397 Ksenija Dragnić Diplomirani inženjer metalurgije

398 mr Relja Dragnić Diplomirani fizičar

399 Momčilo Dragović Inženjer građevine

400 Konstantin Dragović Diplomirani inženjer građevine

401 Milonja Dragović Diplomirani inženjer telekomunikacija

402 Milan Dragović Inženjer elektrotehnike

403 Dragoljub Dragojević Diplomirani inženjer mašinstva

404 Zoran Dragojević Spec. Sci. građevinarstva

405 Zorana Dragojević Spec. Sci. građevinarstva

406 Snežana Dragutinović Diplomirani inženjer poljoprivrede

407 Milena Drakulović Diplomirani inženjer građevine

408 Filip Drinčić Spec. Sci. elektrotehnike

409 Boro Drobnjak Inženjer elektrotehnike

410 Vujoš Drobnjak Diplomirani inženjer mašinstva

411 Ivana Drobnjak Spec. Sci. građevinarstva

412 Milan Drobnjak Diplomirani inženjer elektrotehnike

413 Slaviša Drobnjak Diplomirani inženjer mašinstva

414 Stefan Drobnjak Diplomirani inženjer agronomije

415 Tijana Drobnjak Diplomirani inženjer građevine

416 Mirko Drobnjak Diplomirani inženjer poljoprivrede

417 Ognjen Dujović Diplomirani inženjer građevine

418 Jelena Duletić Master inženjer građevinarstva

419 Aco Dumović Diplomirani inženjer mašinstva

420 Srđan Durković Mr. inženjer elektrotehnike

421 Vladimir Durutović Diplomirani inženjer elektrotehnike

422 Bojan Đaković Diplomirani inženjer računarstva

423 Vladimir Đaković Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije

424 dr Martin Đaković dr nauka geonauke

425 Jelena Đaković Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije

426 Persa Đaković Diplomirani inženjer elektronike i telekomunikacija

427 Sava Đaković Diplomirani inženjer matematike i računarskih nauka

428 Metodije Đalović Inženjer poljoprivrede

429 Milovan Đeković Diplomirani inženjer šumarstva

430 Milić Đerković Spec. Sci. arhitekture

431 Radovan Đikanović Diplomirani inženjer mašinstva

432 Vaso Đogović Diplomirani inženjer mašinstva

433 Petar Đoković Diplomirani inženjer građevine

434 Bogoljub Đondović Diplomirani inženjer elektrotehnike

435 Vojislav Đondović Inženjer PTT saobraćaja

436 Nenad Đondović Diplomirani inženjer mašinstva

437 Pavle Đondović Master inženjer elektrotehnike i računarstva

438 Boris Đordan B.Sc. građevine

439 Stefan Đordan Diplomirani inženjer elektrotehnike

440 Veselin Đorojević Specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i

računarstva

441 Vuko Đorojević Diplomirani inženjer mašinstva

442 Zoran Đorojević Inženjer građevine

443 Milutin Đukanović Diplomirani inženjer elektrotehnike

444 Nevena Đukić Spec. Sci. Građevinarstva

445 Branislav Đukić Diplomirani mašinski inženjer

446 Vladimir Đukić Inženjer primijenjenog računarstva

447 Ivan Đukić Građevinski inženjer

448 Ivan Đukić Diplomirani rudarski inženjer

449 Milka Đukić Diplomirani inženjer građevine

450 mr Zoran Đukić Diplomirani inženjer mašinstva

451 Slobodan Đukić Dilomirani inženjer mašinstva

452 Tamara Đukić Diplomirani inženjer arhitekture

453 Dušan Đurašić Spec. Sci. građevinarstva

454 Draško Đurđevac Diplomirani inženjer rudarstva

455 Vladislav Đuretić Spec. Sci. građevinarstva

456 Slavko Đuretić Diplomirani inženjer metalurgije

457 Vlatko Đuričković Inženjer primijenjenog računarstva

458 Dragana Đurišić Spec. Sci. građevinarstva

459 Zoran Đurišić Spec. Sci. građevinarstva

460 Ivan Đurišić Diplomirani inženjer arhitekture

461 Miljana Đurišić Spec. Sci. građevinarstva

462 Tanja Đurišić Diplomirani inženjer saobraćaja

463 Andrija Đurković Diplomirani inženjer građevine

464 Blažo Đurković Diplomirani inženjer geologije

465 Luka Đurković Diplomirani inženjer građevine 466 Branko Đurnić Inženjer primijenjenog računarstva

467 Jelena Đurović dipl. elektro inženjer

468 Danilo Đurović Diplomirani inženjer primijenjenog računarstva

469 dr Igor Đurović Diplomirani inženjer elektrotehnike

470 Jovana Đurović Spec. Informacione tehnologije

471 Rajko Đurović Diplomirani inženjer elektrotehnike

472 Slavko Đurović Diplomirani inženjer informatike

473 Suzana Đurović Inženjer primijenjenog računarstva

474 Gojko Đurović Diplomirani inženjer građevine

475 Nataša Đurović Diplomirani inženjer građevine

476 Stefan Eraković Diplomirani inženjer građevine

477 Slaviša Živaljević Diplomirani inženjer metalurgije

478 Marko Živković Diplomirani inženjer elektrotehnike

479 Nataša Živković Diplomirani inženjer elektrotehnike

480 Rada Živković Diplomirani inženjer elektrotehnike

481 Rasko Živković Diplomirani inženjer agroekonomije

482 Stevan Živković Diplomirani inženjer elektrotehnike

483 Željko Žižić Diplomirani hemičar

484 Mirko Žižić Diplomirani inženjer arhitekture

485 Nikodin Žižić Diplomirani inženjer arhitekture

486 Ranka Žižić Diplomirani hemičar

487 Tomislav Žižić Diplomirani inženjer građevine

488 Borislav Žugić Diplomirani inženjer geodezije

489 Luka Žugić Diplomirani inženjer agronomije

490 Tatjana Žugić Diplomirani inženjer elektrotehnike

491 Toni Zarkov Diplomirani inženjer elektrotehnike

492 Mile Zarubica Diplomirani inženjer elektrotehnike

493 Milivoje Zarubica Diplomirani inženjer metalurgije

494 Milorad Zvicer Diplomirani inženjer elektrotehnike

495 Ivan Zvicer Spec. Sci. građevinarstva

496 Stojan Zvicer Inženjer elektronike

497 Momčilo Zejak Diplomirani inženjer građevine

498 mr Božo Zejak Diplomirani mašinski inženjer

499 Aleksandar Zeković Diplomirani inženjer matematike i računarskih nauka

500 Vaso Zeković Diplomirani inženjer elektrotehnike

501 Aleksandar Zečević Diplomirani inženjer organizacionih nauka

502 Verica Zečević Inženjer elektrotehnike za telekomunikacije

503 Dragan Zečević Diplomirani inženjer saobraćaja

504 Milica Zečević Diplomirani inženjer saobraćaja

505 Petar Zečević Master inženjer elektrotehnike i računarstva

506 Radoslav Zečević Magistar agronomije

507 Svetlana Zečević Spec. Sci. elektronike, telekomunikacija i računara

508 Senka Zečević Spec. Sci. građevinarstva

509 Violeta Zindović Diplomirani inženjer geologije

510 Obrad Zindović Diplomirani inženjer metalurgije

511 Nemanja Zlatanović Master inženjer arhitekture

512 Predrag Zlatičanin Diplomirani inženjer elektrotehnike

513 Ranko Zogović Diplomirani inženjer mašinstva

514 Slaviša Zogović Diplomirani inženjer mašinstva

515 Milan Zorić Diplomirani inženjer geodezije

516 Vlatko Ivanišević Dilomirani inženjer mašinstva

517 Stanko Ivanišević Diplomirani inženjer arhitekture

518 Ana Ivanović Inženjer elektrotehnike

519 Blažo Ivanović Diplomirani inženjer elektrotehnike

520 Božidar Ivanović Diplomirani inženjer građevine

521 Jovan Ivanović Diplomirani inženjer elektrotehnike

522 Marko Ivanović Diplomirani inženjer agronomije

523 Miljan Ivanović Diplomirani inženjer metalurgije

524 mr Jovan Ivanović Diplomirani inženjer elektrotehnike u penziji

525 Pavle Ivanović Struk. inženjer zaštite na radu

526 Petar Ivanović Diplomirani inženjer mašinstva

527 Ranka Ivanović Inženjer primijenjenog računarstva

528 Sandra Ivanović Diplomirani inženjer građevine

529 Sonja Ivanović Diplomirani inženjer elektrotehnike

530 Sreten Ivanović Građevinski inženjer

531 Nataša Ivanović Diplomirani inženjer poljoprivrede

532 Radomir Ivezić Diplomirani inženjer mašinstva

533 Dejan Ivović Diplomirani inženjer saobraćaja

534 Luka Ilinčić Diplomirani inženjer rudarstva

535 Aleksa Ilić Diplomirani inženjer elektrotehnike

536 Branko Ilić Inženjer elektrotehnike

537 Marko Ilić Diplomirani inženjer građevine

538 Slobodan Ilić Diplomirani inžinjer primjenjenog računarstva

539 Zorica Ilić Mračević Diplomirani inženjer arhitekture

540 Dragan Irić Diplomirani inženjer građevine

541 Dušan Irić Diplomirani građevinski inženjer

542 Živan Jakovljević Diplomirani matematičar

543 Igor Janković Diplomirani inženjer elektrotehnike

544 Ljubiša Janković Diplomirani inženjer elektrotehnike

545 Miloš Janković Spec. Sci. građevinarstva

546 mr Miroslav Janković Diplomirani inženjer mašinstva

547 Radisav Janković Mašinski ženjer mehaničke tehnologije drveta

548 Saša Janković Diplomirani inženjer elektrotehnike

549 Slobodan Janković Mašinski inženjer

550 Rade Jančić Diplomirani inženjer građevine

551 Bogoljub Janjić Diplomirani inženjer metalurgije

552 Dušan Janjić Diplomirani inženjer građevine

553 Valentina Janjić Diplomirani inženjer geologije

554 Dušan Janjušević Diplomirani inženjer mašinstva

555 Marijana Janjušević Diplomirani inženjer poljoprivrede

556 Miljan Janjušević Diplomirani inženjer građevine

557 Mirjana Janjušević Spec. Sci. elektronike, telekomunikacija i računara

558 Milorad Jaramaz Diplomirani građevinski inženjer

559 Igor Jaredić Diplomirani inženjer elektrotehnike

560 Mirko Jaredić Spec. Sci. energetike i automatike

561 Staniša Jasnić Bečelor diploma elektrotehnike

562 Velibor Jaćimović Diplomirani inženjer elektrotehnike

563 prof. dr Vučeta Jaćimović vanredni profesor na Biotehničkom fakultetu

564 Gojko Jauković Diplomirani inženjer mašinstva

565 Uroš Jauković Diplomirani inženjer elektrotehnike

566 Anđela Jašović Diplomirani inženjer građevine

567 Milovan Jašović Diplomirani inženjer građevine

568 Zvonko Jevrić Diplomirani inženjer građevine

569 Mirjana Jevrić Diplomirani inženjer građevine

570 Slaviša Jevtović Diplomirani inženjer mašinstva

571 Neđeljko Jeknić Diplomirani inženjer elektronike

572 Goran Jelić Spec. Sci. građevinarstva

573 Đorđije Jelić Vazduhoplovno-mašinski inženjer

574 Aleksandar Jelovac inženjer neorganske tehnologije

575 Radmilo Jelovac Diplomirani inženjer građevine

576 Rajko Jelovac Inženjer primijenjenog računarstva

577 Boris Jeremić Inženjer građevine

578 Zoran Ječmenica Diplomirani inženjer mašinstva

579 Bojana Ječmenica Diplomirani građevinski inženjer

580 Đorđe Jovanić Diplomirani inženjer građevine

581 Snežana Jovanić Diplomirani inženjer građevine

582 Branko Jovanović Diplomirani inženjer geodezije

583 Lazar Jovanović Diplomirani inženjer mašinstva

584 Mira Jovanović Diplomirani inženjer mašinstva

585 Petar Jovanović Diplomirani inženjer građevine

586 Rajko Jovanović Mašinski inženjer

587 Milutin Jovančević Diplomirani inženjer saobraćaja

588 Dušanka Jović Diplomirani inženjer mašinstva

589 Dejan Jovićević Brodomašinski inženjer

590 Žarko Jovićević Diplomirani inženjer elektrotehnike

591 Zlatko Jovićević Diplomirani inženjer građevine

592 Ljubomir Jovićević Inženjer elektrotehnike

593 Nemanja Jovićević Master inženjer građevinarstva

594 Milan Jovičić Diplomirani inženjer elektrotehnike

595 Aleksandar Jovović Diplomirani inženjer građevine

596 Dragan Jovović Diplomirani inženjer elektrotehnike

597 Miljan Jovović Diplomirani inženjer elektrotehnike

598 Slavoljub Jovović Saobraćajni inženjer

599 Željko Jovović Dipl. el. inž.

600 Vladimir Jokanović Diplomirani inženjer organizacionih nauka

601 Andrej Jokić Spec. Sci. elektronike, telekomunikacija i računara

602 Boban Jokić Diplomirani inženjer građevine

603 Boban Jokić Diplomirani inženjer prerade drveta

604 Dejan Jokić Diplomirani inženjer elektrotehnike

605 Ilija Jokić Diplomirani inženjer građevine

606 Miladin Jokić Spec. Sci. građevinarstva

607 Miroslav Jokić Spec. Sci. građevinarstva

608 Mladen Jokić Inženjer zaštite na radu

609 Nevenka Jokić Diplomirani inženjer građevine

610 Stefan Jokić Bečelor računarskih nauka

611 Blažo Jokić Diplomirani inženjer mašinstva

612 Borislav Jokić Poljoprivredni inženjer

613 Milić Joksimović diplomirani inženjer mašinstva

614 Boško Joksimović Diplomirani inženjer elektrotehnike

615 Danilo Joksimović master inženjer geodezije i geoinformatike

616 Milan Joksimović MSc. inženjer elektrotehnike i računarstva

617 Milovan Joksimović Diplomirani oficir, smjer inženjerije

618 Stanoje Joksimović Inženjer telekomunikacija

619 Igor Joksović Diplomirani inženjer elektrotehnike

620 Mirjana Kavaja Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije

621 Milojko Kavedžić Diplomirani inženjer mašinstva

622 Marija Kažić Diplomirani inženjer građevine

623 Snežana Kažić Diplomirani inženjer građevine

624 Violeta Kaljević Diplomirani inženjer građevine

625 Miladinka Kamberović Diplomirani hemijski inženjer

626 Anđela Kandić Spec. Sci. elektronike

627 Veselin Kandić Diplomirani inženjer elektrotehnike

628 mr Bogoljub Kandić Inženjer zaštite bilja

629 Slobodan Kandić Diplomirani inženjer mašinstva

630 Srđan Karalejić Inženjer građevine

631 Vladan Karadžić Diplomirani inženjer mašinstva

632 Žarko Karadžić Diplomirani inženjer agronomije

633 Milan Karadžić Diplomirani inženjer poljoprivrede

634 Nikola Karadžić Diplomirani inženjer građevine

635 Teodora Karadžić Diplomirani inženjer mašinstva

636 Velibor Karličić Diplomirani inženjer elektrotehnike

637 Danijela Karličić Diplomirani inženjer elektrotehnike

638 Vlado Karović Inženjer prerade drveta

639 Goran Kartal Diplomirani inženjer geodezije

640 Jovan Kasalica Diplomirani inženjer elektrotehnike

641 Slavka Kasalica Diplomirani inženjer građevine

642 Zdravko Kasalica Diplomirani inženjer građevine

643 Dejan Kastratović Diplomirani inženjer građevine

644 Milija Kastratović Diplomirani inženjer vazduhoplovnog mašinstva

645 Veselin Kekić Diplomirani inženjer građevine

646 Miloš Kekić Spec. Sci. građevinarstva

647 Zorica Keković Diplomirani inženjer arhitekture

648 Ivan Keković Diplomirani inženjer građevine

649 Slobodan Keković Diplomirani inženjer građevine

650 Vera Keljanović Diplomirani inženjer metalurgije

651 Danilo Keljanović Diplomirani inženjer elektrotehnike

652 Biljana Kenjić Diplomirani inženjer građevine

653 Jugoslav Kilibarda Diplomirani inženjer mašinstva

654 Miloš Kilibarda Bečelor elektrotehnike

655 Petar Kiselovski Spec. strukovni inženjer geodezije

656 Dragan Kićović Inženjer mašinstva

657 Ivana Kićović Diplomirani inženjer primijenjenog računarstva

658 Aleksandar Klačar Diplomirani inženjer šumarstva

659 Miladin Klačar Diplomirani inženjer šumarstva

660 Bogdan Kljajević Diplomirani inženjer organizacionih nauka

661 Danko Kljajević Diplomirani inženjer elektrotehnike

662 Vesna Kljajić Diplomirani inženjer građevine

663 Radun Kljajić Inženjer elektrotehnike

664 Rajko Knežević Diplomirani inženjer elektrotehnike

665 Rade Knežević Inženjer za kvalitet softvera

666 Aleksa Knežević Diplomirani inženjer elektrotehnike

667 Biljana Knežević Diplomirani inženjer mašinstva

668 Branko Knežević Diplomirani inženjer elektrotehnike

669 Vasilije Knežević Diplomirani softverski inženjer

670 Vaso Knežević Diplomirani inženjer pejzažne arhitekture

671 Vladan Knežević Diplomirani inženjer građevine

672 Vojislav Knežević Zaštita životne sredine

673 Željko Knežević Diplomirani inženjer građevine i Diplomirani teolog

674 Ivan Knežević B.Sc. elektronika, telekomunikacije, računari

675 Matija Knežević Diplomirani inženjer elektrotehnike

676 Milica Knežević Master inženjer arhitekture

677 Neđo Knežević Diplomirani inženjer agronomije

678 Snežana Knežević Inženjer poljoprivrede

679 Stojan Knežević Diplomirani inženjer elektrotehnike

680 Tomislav Knežević Diplomirani inženjer mašinstva

681 Tomo Knežević Diplomirani inženjer građevine

682 Slobodan Knežević Diplomirani inženjer elektrotehnike

683 Marko Kovač B.Sc. elektrotehnike

684 Mato Kovač Diplomirani inženjer elektrotehnike

685 Aleksandar Kovačević Diplomirani inženjer elektrotehnike

686 Božidar Kovačević Diplomirani hemičar

687 Bojan Kovačević Diplomirani inženjer poljoprivrede

688 Dragomir Kovačević Diplomirani inženjer građevine

689 Zoran Kovačević Diplomirani inženjer geologije

690 Igor Kovačević Master inženjer geodezije

691 Milorad Kovačević Diplomirani inženjer građevine

692 Miljan Kovačević Spec. Sci. građevinarstva

693 Nemanja Kovačević Inženjer elektrotehnike

694 Nikola Kovačević Spec. Sci. građevinarstva

695 Slavko Kovačević Spec. Sci. elektronike, telekomunikacija i računara

696 Filip Kovačević Spec. Sci. građevinarstva

697 Novelja Kovačević Inženjer mašinstva

698 Ivan Kojović Master inženjer građevinarstva

699 Aleksandar Kojović D

KOMENTARI (13)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.
Vasko
04.07.2020 20:34

Koga ovo interesuje ? Brišite ove gluposti i pisite o stvarima koje interesuje normalne čitaoce .

5 14
Mili mili
04.07.2020 22:31

Interesuje sve vjernike

12 2
David
04.07.2020 21:32

Imaju li ovi indžilijeri kakva pametnija posla?

5 14
Ja
04.07.2020 21:42

e, pa da imaju nebi bili inzinjeri :-)

2 9
Golijat
04.07.2020 22:35

Nauci ih ti pametnijim stvarima,da diluju spijaju da se drogiraju..,.,ako su to pametnije stvari

10 2
%
04.07.2020 23:39

(David) Vjerovatno da imaju, sto se za tebe ne moze reci

6 2
Marko
05.07.2020 10:03

Ti bi možda trebao naučiti da pišeš. A indžilijerima je ovo izgleda pametan posao...

3 3
Niksic povija
04.07.2020 23:18

Ustala je Crna Gora , ovaj rezi nam je napravio katastrofu , sto diktatoru..... Dosta smo mu bili slugeeee....

7 4
M.
04.07.2020 23:36

Ovi ljudi su blago Crne Gore i kao drustvo moramo biti ponosni na njih, jer su najbolji medju nama. Njihov uspjeh je samo njihov, a to sto podrzavaju SPC ili imaju stav o bilo kojem drustvenom pitanju je dokaz da su gradjanski sazreli. Nemamo luksuz da ih izgubimo i pustimo da odu u druge zemlje po svoju koru hljeba, a upravo ih ove stvari tjeraju na to. Nijesu stari Grci uzalud govorili da onaj koji ne primjece oko sebe ne moze ni drugome reci.

7 5
ćuskija
05.07.2020 06:42

Za sve njih imam po jedan SAMAR.

3 6
Marko
05.07.2020 10:05

ćuskija@ ti si baš hrabar dečko. Po imenu i ponašanju bih rekao da si u SAJ-u?

2 3
Bog i batina
05.07.2020 16:07

Cuskija je izgleda prava cuskija. A i ne vjerujem da si neke skole zavrsio kad tako komentarises. Sebi samar udari budaletino

2 1
Ha
05.07.2020 01:14

kako se moze dati podrška?

6 2

Potresna Isidorina objava prije 2 godine: Dođe takav dan kada se nadaš onome čega si se najviše PLAŠIO...

Srijeda, 05.08.2020 | 21:20

Književica je preminula u 53. godini

Ulazi u ISTORIJU: Tinejdžerka dobila dozvolu saveza da igra za mušku fudbalsku ekipu

Srijeda, 05.08.2020 | 20:44

Fudbalski savez Holandije (KNVB) dao je dozvolu fudbalerki Elle Fokkemi da igra utakmice zajedno s muškarcima.

Trik od nekoliko sekundi: Na NAJBRŽI mogući način složite sve MAJICE i oslobodite prostor u fioci

Srijeda, 05.08.2020 | 20:06

Najbolja organizacija za najmanju gužvu...

Nakon duge i TEŠKE bolesti: Preminula Isidora Bjelica

Srijeda, 05.08.2020 | 19:54

Srpska spisateljica Isidora Bjelica (52) preminula je danas, prenose srpski mediji.  

Brajović uputio saučešće povodom nesreće libanskom kolegi

Srijeda, 05.08.2020 | 19:26

Predsjednik Skupštine Ivan Brajović uputio je pismo predsjedniku Nacionalne skupštine Libanske Republike Nabihu Beriju povodom nesreće u ovoj zemlji.    

FOTO: Nakon gubitka kilograma, drastično promijenila i IMIDŽ: Ovako sad izgleda Adel

Srijeda, 05.08.2020 | 19:02

Promijena joj odlično stoji...  

VIDEO: "To je bila moja ŽIVOTNA ŽELJA": Nesvakidašnja vjeridba u REGIONU o kojoj se priča

Srijeda, 05.08.2020 | 18:08

Snimak nesvakidašnje prosidbe iz BiH oduševila je mnoge na društvenim mrežama.  

Torta tropikana sa ANANASOM i KOKOSOM: Osvježavajuća torta idealna za LJETO

Srijeda, 05.08.2020 | 17:42

Osvježavajuća bijela torta idealna je za tople dane...

PET jednostavnih koraka: Kako da sami učinite svoj auto bezbjednijim za NOĆNU VOŽNJU

Srijeda, 05.08.2020 | 16:25

Štelovanje farova je jedostavano, ali traži vremena da se uradi kako treba. Ipak, uz malo vježbe i strpljenja, možete se obaviti za samo nekoliko minuta...

CPC: "Svetosavski mračnjaci nasrću na crnogorsku crkvu"

Srijeda, 05.08.2020 | 16:06

Indokrtinirani svetosavski mračnjaci i u ovo neredovno vrijeme izazvano korona virusom nasrću na Crnogorsku crkvu, saopšteno je danas iz kancelarije crnogorske pravoslavne crkve.