Petak, 10.07.2020 | 15:40
IZVOR: Kolektiv.me

CEDIS: Zbog radova na mreži u SRIJEDU isključenja STRUJE

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 15.jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:
Foto: Finansialexpress/ Ilustracija

Tuzi      

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Skorać, Arza,  Kremza, granični prelaz Božaj,  Karaula Jagoda i Barlaj (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Traboin, Helnica i Nabom

Podgorica          

-u terminu od 10:00 do 11:30 sati:  zgrade u Ulica Janka Đonovića preko puta Femili Kvarta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja oko TS Zagorič, Rogami, Drezga, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vranjske Njive, Miletine Njive, Radevići, Velje Brdo, Vukovići i  Gola strana

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice oko puta za Ribnnjak i dio ul. Raka Mugoše

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Brežine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Zagoriča oko groblja

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: ul. Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: ul. Ceklinska i Vlada Raičevića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zgrade u Ulica Vlada Ćetkovića i Rista Dragojevića

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: DOO Domaća Trgovina  na Starom Aerodromu

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: Vodovod Stari Aerodrom

-u terminu od 13:00 do 15:00 sati: Stovarište Čelebića u Farmacima

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda

Danilovgrad      

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: dio Bandića

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Bregovi Mijovića

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Zagorak

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Slap Zete

Nikšić

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Šipačno

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Pišteta

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Dragovoljići

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: komplet Župa Nikšićka, Rudnici Boksita

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno

Ulcinj   

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Donji Štoj -Beogradsko Naselje I kraća isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Darza - kraća Isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Donji Štoj -Sts Ljodo Selcanin kraća isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati:mDonji Štoj- Hidrogradnja kraća isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ćetkovići - kraća isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ćurke - kraća isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Donji Štoj -Paratuk - kraća isključenja

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Donja Klezna

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio grada kod zgrade Doma Kulture i zgrade MUP-a, dio bulevara Đerđ Kastioti Skenderbeg

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Salč, Ulcinjske Krute, Kruče, Kodre, dio naselja Totoši kod tržnog centra Cungu

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Donji Kosići, Mide, Kamenički most, Mali Kaliman, Međureč, Krute kod pekare

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Centar Štoja

Bar        

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kompletno područje Virpazara sa okolinom.

Herceg Novi     

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi i Ubla.

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Nemila, Potrošači  naselja solidarnosti Nemila, potrošači oko pekare Šušić, ulice Zemunska, Ustanička

Kotor   

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Krivošije,Dragalj

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: dio sela Bubanje

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: dio planinskog katuna Jelovica

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: dio planinskog katuna Jelovica

Petnjica              

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: selo Kalica

Rožaje 

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Grahovo,Hurije,Bašča,Gornja Lovnica, Ćosovica, Honsići i Zloglavlje

Plav     

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Meteh

Bijelo Polje       

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Reljin kamen

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Nedakusi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ribarevine

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Sutivan

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač most, Pali, Mijatovo kolo, Jabučina, Gevčina, Okladi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Stožer

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Mioče

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Vrbe

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Barice

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ravna Rijeka

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije-Cerovići

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Dobrinje Gornje, Pećarska

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Nikoljac-Kotlara

Mojkovac          

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Uloševina

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kula1

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Radigojno, Moračko Trebaljevo, Rovačko Trebaljevo, mHE Bukovica, Sjerogošte, Fabrika vode "Suza"

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Lokve

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Osreci, Zakrilje, Dugi laz, Vočje, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Donje Lipovo

Pljevlja

-u terminu od 6:00 do 8:00 sati: Rudnik Borovica, Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

-u terminu od  8:00 do 17:00 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Žabljak

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Motički Gaj

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 16. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Tuzi      

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja,  Donje Drume, Vitoja, Božaj, Skorać, Arza,  Kremza, granični prelaz Božaj,  Karaula Jagoda, Helnica, Traboin, nabom i Barlaj (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Gornje Drume

Podgorica          

-u terminu od 10:00 do 11:30 sati: Zgrade u Ulica Janka Đonovića preko puta Femili Kvarta

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dio Donje Gorice oko puta za Ribnnjak i dio ul. Raka Mugoše

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Brežine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Zagoriča oko groblja

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: ul. Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: ul. Ceklinska i Vlada Raičevića

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: DOO Fab Live u Balijačama

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: dio Mahale

-u terminu od 13:00 do 15:00 sati: Pumpa Montenegro Petrol u Mahali

-u terminu od 8:00 do 12:30 sati: Termoelektro, dio oko Cijevne, Hladnjača Krstović, Balijače, Benziska pumpe Cijevna, Senić I Montenegro Petrol, Servis Vujačića, Hladnjača Novaković(moguća kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići,  Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Danilovgrad      

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: dio Bandića

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Bregovi Mijovića

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Zagorak

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Slap Zete

Nikšić  

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: dio Rastovca, dio Vidrovana, Dio Gornjeg Polja

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Pišteta

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Carine, Glušje Selo, Liverovići

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Dragovoljići

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Mratinje, Repetitor Mratinje

Nikšić 8:00  16:00  Carine, Glušje Selo, Liverovići

Nikšić 8:00 18:00  Dragovoljići

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio grada kod zgrade Doma Kulture i zgrade MUP-a, dio bulevara Đerđ Kastioti Skenderbeg

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Donji Kosići, Mide, Kamenički most, Mali Kaliman, Međureč, Krute kod pekare

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Nova Mahala - kraća isključenja

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Salč, Ulcinjske Krute, Kruče, Kodre, dio naselja Totoši kod tržnog centra Cungu

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Centar Štoja

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš

Bar        

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kompletno područje Virpazara sa okolinom

Kotor   

-u terminu od 7:00 do 12:00 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči i Repaje.

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Krivošije, Ledenice

Herceg Novi     

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi i Ubla.

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bajer, Crveni krst, dio Srbine. Potrošaći iznad stambenih zgrada na Crvenom Krstu, Ispod Španjole prema Toploj, ulice Orjenskog bataljona, 13 Jula, Sava Bajkovića, povremeni prekidi u periodu izvođenja radova

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: selo Kurikuće

-u terminu od 6:00 do 8:00 sati: Rudnik mrkog uglja Berane

Andrijevica       

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Planinski katun Gradišnica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Seoce

Rožaje 

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Grahovo,Hurije,Bašča,Gornja Lovnica, Ćosovica, Honsići i Zloglavlje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: planinski katun  Kaluđerski Laz

Plav      

-u terminu od 9:00 do14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Bijelo Polje       

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Negobratina

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Žurena-Brestovik

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Brzava

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gimnazija -izvod Babića brijeg

-u terminu od 17:00 do 18:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije-Cerovići

-u terminu od 8:00 d 18:00 sati: Dobrinje Gornje

-u terminu od 9:00 do   14:00 sati: Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Kruševo, Pripčići, Ravna Rijeka, Slijepač most, Božovića Polje, Jabučina, Pali, Mijatovo kolo, Bojišta, Gevčina, Okladi

-u terminu od 7:30 do8:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije-Cerovići

-u terminu od 7:30 do 18:00 sat: Sokolac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Lijeska 1-Breza

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Medanovići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Donja Lipnica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Loznice

- terminu od 9:00 do 15:00 sati: Stožer 1-Žuber

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pašića Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Sutivan

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Ujniče

Mojkovac          

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati:Štitarica

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Mateševo

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Osreci, Zakrilje, Dugi laz, Vočje, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Donje Lipovo

Pljevlja

-u terminu od 11:30 do 13:00 sati: Brana Otilovići, Mataruge, Kleke, Vukovo Brdo, Kozica, Raćevo, Ćirovići, Ljutići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Podborova, Zelena Stijena, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina

-u terminu od 13:00 do 15:00 sati: Mataruge, Kleke, Vukovo Brdo, Kozica, Raćevo, Ćirovići, Ljutići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Podborova, Zelena Stijena, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina-Naizmjenična iskjucenja u trajanju od po 30 minuta

-u terminu od  8:00 do 17:00 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac

Šavnik 

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polj

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

Mugoša: Stigli testovi iz Njemačke - 441 osoba pozitivna, najviše iz Nikšića i Berana

Subota, 19.09.2020 | 19:57

Od 1.012 uzoraka koji su stigli iz Njemačke, pozitivno je 441, što je 40 odsto od ukupnog broja testiranih i što je zabrinjavajuće, kazao je u Dnevniku televizije Crne Gore (TVCG) direktor Instituita za javno zdravlje Boban Mugoša. On je istakao da su ti rezultati očekivani i da je najveći procenat novozaraženih iz Berana i Nikšića. Očekuje se još 90 uzoraka koji su poslati na obradu u inostranstvo. Mugoša je dodao i da će morati da preduzmu krajnju mjeru - zatvaranje pojedinih opština, ukoliko se bolnice budu rapidno punile.

IJZ: Još 187 slučajeva koronavirusa, jedna osoba preminula

Subota, 19.09.2020 | 17:08

Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 638 uzorka na novi koronavirus.

YouTube UKIDA jednu od omiljenih OPCIJA: Od sada ćete je imati samo kad PLATITE za nju!

Subota, 19.09.2020 | 18:53

Servis YouTube Premium uzima jednu od najpopularnijih opcija za sebe.

U 55. godini i dalje plijeni LJEPOTOM - Evo kako je izgledala Monika Beluči na početku karijere

Subota, 19.09.2020 | 16:07

Monika Beluči (55) odavno važi za jednu od najljepših žena svijeta, ali i za najbolji dokaz da ništa ne može da prevaziđe i zasjeni prirodnu ljepotu. Italijanska glumica je bukvalno odrasla pred budnim okom javnosti, budući da je manekenstvom počela da se bavi sa 13 godina.

Nikolić: Dačić negira, a Dritan potvrđuje miješanje Srbije u IZBORNI PROCES u Crnoj Gori

Subota, 19.09.2020 | 17:50

Samo politički neupućene i neobaviještene osobe u našem regionu mogu da iznenade izjave odlazećeg ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića. Nakon godina pretvaranja i neuspjelog simuliranja proevropskog političkog opredjeljenja, Dačić se konačno našao u svom prirodnom okruženju i vratio na fabrička podešavanja, kazao je portparol DPS-a Miloš Nikolić.

KCCG: Životno ugroženo 12 pacijenata

Nedjelja, 20.09.2020 | 15:32

U Kliničkom centru Crne Gore trenutno se liječi 37 pacijenata koji su inficirani virusom COVID-19.

VIDEO: Kućica iz bajke sa pogledom na more - Unutrašnjost ovog doma će vas posebno iznenaditi

Nedjelja, 20.09.2020 | 15:16

Kućica iz mašte - mali dom u srcu šume sa pogledom na more! Pogledajte kako izgleda spolja i iznutra, bićete pozitivno iznenađeni...

Ljupka Stević ISKRENO: "Kajem se, ali bih opet sve isto uradila..."

Nedjelja, 20.09.2020 | 14:51

Pjevačica Ljupka Stević šokirala je region kada je u srijedu uveče u naletu ljubomore uništila dva automobila u vlasništu generala policije D. S., sa kojim je bila u ljubavi 10 godina. A sada je otkrila da li bi dala drugu šansu, kao i to da je inspektore molila da je vode u zatvor.  

VIDEO- SEDAM jednostavnih koraka: Napravite sami kućni pojačivač internet signala

Nedjelja, 20.09.2020 | 14:38

Za "izvođenje" ovog jednostavnog trika potrebna vam je obična limenka, ljepljiva traka, skalpel i makaze...

Sastanak lidera u ponedjeljak- Bez razgovora pregovaračkih timova tri koalicije

Nedjelja, 20.09.2020 | 14:29

Na velikom sastanku u ponedjeljak razgovaraće se o programu i prioritetima buduće Vlade kao i o podjeli resora...

Ipak nijesu LOPOVI: Izašli ispred kuće i zatekli svađu - MEDVJEDA

Nedjelja, 20.09.2020 | 13:51

Mirnu noć u jednoj porodičnoj kući u Kaliforniji poremetili su zastrašujući zvuci. Porodica Rosas mislila je da je u pitanju provala, ali - prevarili su se.  

Laušević: Epidemiološka situacija se može kontrolisati ukoliko 95 odsto ljudi poštuje mjere

Nedjelja, 20.09.2020 | 13:35

Epidemiološka situacija može se kontrolisati samo ukoliko najmanje 95 odsto populacije poštuje propisane protiv epidemijske mjere, svi moramo biti svjesni da ćemo sa koronavirsom živjeti još najmanje godinu dana, a ako bilo ko od nas ne bude ispunjavao svoju ulogu, škole neće biti bezbjedne.

Ostrvo koje čezne za novim mladencima- Ako se vjenčate OVDJE, dobićete poklon od 3 HILJADE eura

Nedjelja, 20.09.2020 | 12:56

Ponuda važi sve do 31. jula naredne godine

OGLASIO se predsjednik Barselone - Nisam mogao da DOZVOLIM da Mesi ODE

Nedjelja, 20.09.2020 | 12:47

Predsjednik Barselone Đozep Bartomeu kaže da navijači treba da mu budu zahvalni zbog činjenice da Lionel Mesi ovog ljeta nije napustio klub.    

DPS Prijestonice: Đukanović da ODBRANI dostignuća savremene CG

Nedjelja, 20.09.2020 | 12:23

Odbor DPS-a Prijestonice dao je punu podršku predsjedniku Crne Gore i predsjedniku partije Milu Đukanoviću na daljoj afirmaciji i odbrani važnih dostignuća savremene Crne Gore – građanskog društva, multikonfesionalnosti, multikulturalnosti, nezavisnosti i evropskog puta, saopšteno je iz te stranke.