Petak, 19.02.2021 | 16:00
IZVOR: Kolektiv.me

PONEDJELJAK i UTORAK: Djelovi više opština BEZ STRUJE zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži,  u ponedeljak 22. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:
Foto: Ilustracija, Pixabay

Podgorica

- u terminu od 09 do 17 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica i Mokra;

- u terminu od 09 do 16 sati: dio Bera, ul. Mašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte;

- u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Kokoti, ul. Gojka Radonjića, Keše Đurovića, Spasa Nikolića, Sava Lubarde i dio ul. Kralja Nikole (oko nekadašnje Direkcije pošta).

Danilovgrad

- u terminu od 08 do 15 sati – Kosić.

Cetinje

- u terminu od 08 do 17 sati: Lipovik, Čukovići , Dujeva,  Zajčina, Mihailovići, Poseljani i Zaštek;

- u terminu od 09 do 15 sati - ul. Mojkovačka.            

Nikšić

- u terminu od 08 do 17 sati: Donji Klenak, Balosave, Štrpca, Dubravča do, Dolovi Velimlje, Tupan, Klenak, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Bijelovići, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke, Cerovačka Glavica, Krtine, Garevac, Crni Kuk, Zanuglina i Somina;

- u terminu od 09 do 11 sati – Tupan;

- u terminu od 09 do 12 sati: Carine, Glušje Selo i Liverovići.

Ulcinj

- u terminu od 08 do 15 sati - dio naselja Donji Štoj (od restorana "La Guitarra" do hotela "Imperijal"), Donji i Gornji Rastiš i Curanovići.

Budva

- u terminu od 10 do 15 sati - djelovi gradskog jezgra Budve (naizmjenična isključenja u trajanju do 40 minuta po izvodu);

- u terminu od 09 do 14 sati - objekti na šetalištu u blizini centralnog vrtića i Centralni vrtić u Budvi.

Bar

- u terminu od 07:30 do 18 sati – Krnjice i Marstijepovići;              

- u terminu od 08 do 14 sati - Paljuškov Pijesak i dio naselja Pobrđe;

- u terminu od 09 do 15 sati: naselje Petovića Zabio ispod hotela "Vidikovac", naselje Pod Glavicom u Dobrim Vodama I Marin ploča, Veliki Pijesak ul. 76, 78, 89, 91 i potrošači koji se nalaze u blizini hotela "Kalamper".

Tivat

- u terminu od 08 do 10 sati: Marići, Bogunovo i dio Župe iznad magistrale;

- u terminu od 10 do 12 sati – Matkovići, dio Matkovića i Radoševića.

Kotor

- u terminu od 09 do 12 sati - Sveta Vrača 1 (donji dio naselja);

- u terminu od 09 do 13 sati – Rakite (gornji dio naselja i naselje oko Dječijeg vrtića);

- u terminu od 08:30 do 09:30 sati: Grbalj, Radanovići, Lješevići, Vranovići, Bigova (povremeni prekidi u napajanju u navedenom terminu);

- u terminu od 10 do 10:30 sati: Krimovice, Platamuni, Ograde, Desančić i Trsteno; 

- u terminu od 11 do 11:30 sati: Dub, Mirac, Koložun, Nalježići, Pelinovo i Odže;

- u terminu od 12:30 do 13 sati: Risan centar, Arilje, Pjaca, Gabela, GoricaOŠ "Veljko Drobjaković" i naselje oko škole, Lipci i Strp;

- u terminu od 13:30 do 14:30 sati – Krivošije i Dragalj.

Herceg Novi

- u terminu od 08 do 12 sati – Meljine (oko kružnog toka).

Pljevlja

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Jakupov Grob, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Babino Brdo, Prisoje i Metaljka;

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Repetitor - Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Rađevići i Mironići (moguća kratka isključenja na početku i završetku radova);

- u terminu od 09 do 11 sati - Donja Rudnica.

Rožaje

- u terminu od 09 do 14:30 sati - Klanac i Sređani.

Petnjica

- u terminu 08:30 do 14:30 sati - Vrševo i dio sela Vrbica.

Andrijevica

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati - dio sela Slatina

Plav

- u terminu od 09 do 14:30 sati - dio sela Brezojevica.

Gusinje

- u terminu od 09 do 14:00: Dosuđe, Kruševo, Izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići;

Bijelo Polje

- u terminu od 09 do 15 sati: Stožer, Pruška, Traforeon Hotel - ul. Muniba Kučevića i dio ul. Slobode (desna strana do parka) i Nikoljac - Labus (dio naselja oko Trga Golootočkih žrtava);

- u terminu od 12 do 15 sati: Kisela Voda, Sljepašnica, Potkrajci, Sutivan, Dubrave, Livadice, Kukulje, Sela, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Milovo, Dobro Brdo, Mioče, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Bijedići, Rodijelja, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Hasanbegovići, Mirojevići, Bistrica, Dolac, Kostenica, Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja.

Mojkovac

- u terminu od 10 do 15 sati: Uloševina, Lepenac i Žari.

Kolašin

- u terminu 07:30 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

- u terminu od 08 do 15 sati: Fak, BTS Komerc, Industrijska zona Bakovići, Vrujca i Ravni;

- u terminu od 09 do 14 sati – Selišta;

- u terminu od 08 do 14 sati – Ječmine i Bakovići.

                                 Obavještenje o planiranim prekidima za 23. februar

Zbog planiranih radova na mreži,  u utorak 23. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

- u terminu od 09 do 16 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i  repetitor Zatrijebač;

- u terminu od 09 do 16 sati - Golužba i dio Donje Gorice;

- u terminu od 09 do 15 sati: dio Golubovaca, Dom zdravlja Golubovci, zgrada gradske opštine Golubovci, Beglaci i dio Bijelog Polja.

Danilovgrad

- u terminu od 08 do 15 sati – Đeđezi i Kosić.

Cetinje

- u terminu od 10 do 12 sati: Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen;

- u terminu od 09 do 15 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda.

Nikšić

- u terminu 08 do 17 sati - Donji Klenak;

- u terminu od 09 do 15 sati: Vilusi, Dolovi i Granični prelaz “Ilino Brdo”.

Ulcinj

- u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Donji Štoj (Od restorana "La Guitarra" do hotela "Imperijal"), dio naselja Pinješ, Donji i Gornji Rastiš i Curanovići.

Bar

- u terminu od 07:30 do 18 sati – Krnjice i Marstijepovići;

- u terminu od 08 do 14 sati - Paljuškov Pijesak i dio naselja Pobrđe.

Budva

- u terminu 09 do 14 sati: Mažići, Lapčići, Di Bar, Stanišići, Brajići, Duletići, Donji i Gornji Pobori i Stanjevići.

Kotor

- u terminu od 12 do 14 sati: Risan centar, Arilje, Pjaca, Gabela, GoricaOŠ "Veljko Drobjaković" i naselje oko škole, Lipci, strp, Vitoglav, Naselje oko stare fabrike Ljekobilje i dio Bujevine (povremeni prekidi u napajanju u toku trajanaj izvođenja radova);

- u terminu od 09 do 13 sati: Škaljari (od "Izgradnje" prema Crvenom brijegu), Grbalj, Radanovići, Čikići, Vranovići, Lješevići i Bigova;

- u terminu od 10 do 11 sati – Morinj i Kostajnica;

- u terminu od 09 do 11 sati - Perast centar i naselje oko Vile Perast.

Pljevlja

- u terminu od 07:30 do 18 sati - Jakupov Grob.

Andrijevica

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati - dio sela Božiće.

Berane

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati – selo Babino.

Plav

- u terminu od 09 do 14:30 sati – Liješće.

Petnjica

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Lješnica.

Rožaje

- u terminu od 09 do 14:30 sati – Fejzići.

Gusinje

- u terminu od 09 do 14 sati - dio sela Kruševo.

Bijelo Polje

- u terminu od 09 do 15 sati – Zaton, Nikoljac - Labus (dio naselja oko Trga Golootočkih žrtava), Rasovo, Sela i Tomaševo;

- u terminu od 09 do 16 sati: Crnča, Ivanje, Radulići, Vrbe, Crhalj, Goduša, Kradenik, Sipanje, Ličine, Lazovići, Moravac, Godijevo, Stubo, Šipovice, Vrh, Negobratina, Sušica, Osmanbegovo Selo, Đalovići, Čampari, Sokolovac i Dupljaci.

Mojkovac

- u terminu od 10 do 14 sati – Rudnica.

Kolašin

- u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

- u terminu od 08 do 15 sati: Plana, mHE Bistrica, Blatina, Lipovska Bistrica, Lancer, Migalovica, Lipovo, Jasenova, Ocka Gora, Međuriječje, Mrtvo Duboko, Smolice, Bulje, Andrijevo, Gornja Rovca, Vlahovići, Bogutov Do, Jasenov Do, Trmanje, Cerovica, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, RDC, Višnje i Velje Duboko;

- u terminu od 09 do 14 sati – Vladoš;

- u terminu od 08 do 14 sati: Bakovići, ul. Dunje Đokić, ul. P. Partizanki, ul. Junaka Breze, ul. Braće Milošević, Trg V. Kruščića, ul. Toška i Jovana, ul. Milivoja Bulatovića kao i naselje iznad crkve.

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

Realu pripao EL KLASIKO: Barsi presudili Benzema i Kros

Subota, 10.04.2021 | 23:10

Fudbaleri Real Madrida pobijedili su Barselonu 2:1.

Saobraćajna NEZOGDA u podgoričkom naselju: Ima povrijeđenih, saobraćaj obustavljen

Subota, 10.04.2021 | 21:48

Saobraćajna nezgoda...

Policija: Učesnicima blokade puta NK-PG koji su prekršili zakone biće uručene prekršajne prijave

Subota, 10.04.2021 | 21:09

Kako su rekli iz nikšićke policije, svima koji su prekršili bilo koji zakon biće uručeni prekršajni nalozi, koje god okupljanje da je u pitanju.

Kovinić nakon POBJEDE: Čudesno je što sam u FINALU

Subota, 10.04.2021 | 20:59

Danka Kovinić je bila prezadovoljna nakon pobjede protiv Ons Žaber.

Majda se oprostila uz suze: Ovo je za mnoge od nas bila posljednja utakmica u dresu Budućnosti

Subota, 10.04.2021 | 20:26

Igrale smo veoma dobro, a ovo je za mnoge od nas bila posljednja utakmica u dresu Budućnosti i bilo je emotivno. Hvala svim saigračicama, Bojani i upravi. Sezona je bila veoma dobra, ponosna sam na svoj tim - govorila je Majda i jedva zadržavala suze, dok ju je Bojana Popović tješila.

PORAZ od Đera: Rukometašice Budućnosti ZAVRŠILE nastup u Ligi šampiona

Subota, 10.04.2021 | 19:32

Rukometašice Budućnosti završile su nastup u Ligi šampiona.

VIDEO: Sjajni HITOVI i ove subote - UŽIVAJTE uz KONCERT benda "Crveno i Crno"

Subota, 10.04.2021 | 19:04

I ove sedmice sjajan koncert...

Oglasila se kraljica Elizabeta II: On je bio moja SNAGA, dugujemo mu MNOGO

Subota, 10.04.2021 | 17:52

Povodom smrti princa Filipa (99) na Tviter profilu britanske kraljevske porodice podijeljena je fotografija na kojoj je Filip sa suprugom kraljicom Elizabetom. U toj objavi nalazila se poruka kraljice Elizabete, sa kojom je princ Filip bio u braku skoro 74 godine.

DPS: Utvrditi da li Spajić i ko još od ministara ima nezakonito stečeno DVOJNO državljanstvo

Subota, 10.04.2021 | 17:44

Demokratska partija socijalista (DPS) poziva da se utvrdi da li ministri Spajić i Leposavić imaju dvojno državljanstvo... 

BEZ ZATVARANJA i MASKI: Da li se drugačiji pristup Švedske borbi protiv korone isplatio?

Subota, 10.04.2021 | 17:07

Švedski pristup pandemiji koronavirusa, bez zatvaranja, epidemijskih mera i propisa, podijelio je svjetsku javnost. Dok ga neki pozdravljaju kao dobar, drugi se za strožiji pristup virusu od kog je u svijetu umrlo gotovo tri miliona ljudi.