Petak, 14.01.2022 | 15:49
IZVOR: Kolektiv.me

PONEDJELJAK, UTORAK i SRIJEDA: Zbog radova na mreži isključenja STRUJE

Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) kazali su da će zbog planiranih radova na mreži, 16, 17. i 18. januara bez napajanja električnom energijom ostati naselja i ulice u više opština i to.
Foto: Ilustracija, Pixabay

Podgorica

– u terminu od 7 do 17 sati: Lješanska nahija – Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe, Orasi i dio Goljemada.

Cetinje

– u terminu od 7 do 17 sati: Šinđon, Kokošice, Pod Uba, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratka isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 7 do 17 sati: Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića i Rvaši.

Planirani prekidi za 17. januar:

Podgorica

– u terminu od 7 do 17 sati: Lješanska nahija – Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe, Orasi i dio Goljemada;

– u terminu od 8 do 15 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Stravče, Brezojevice i Stravče Kastrat;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Zagoriča- dio ul. Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, Ive Andrića, Vita Nikolića i Ludviga Kube;

– u terminu od 8:30 do 13 sati: dio ul. Hercegovačke, Balšića, ul. Miljana Vukova i Marka Miljanova;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Stare Zlatice;

– u terminu od 9 do 11 sati: dio ul. Vlada Ćetkovića, Nove Dalmatinske i Slovačke.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 16 sati: Stologlav, Fabrika sira, Šampinjoni, Markovo Kopito, Grupo market, Velje Brdo, Donje Šume, Pričelje, Stanić, Lakat, Iverak, Bregovi Mijovića, Donji i Gornji Crnci, Osredina i Ćelija Piperska (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 8 do 16 sati: Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica i Seoca;

– u terminu od 8 do 15 sati: Dolovi Komanski, Osredina i dio Komunica.

Cetinje

– u terminu od 7 do 17 sati: Šinđon, Kokošice, Pod Uba, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratka isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 7 do 17 sati: Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića i Rvaši.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Donje Čarađe, Raštica i Kuside;

– u terminu od 8 do 13 sati: Budoška, Straševina, Čađalica i ul. Obreška.

Herceg Novi

– u terminu od 8 do 15 sati: Zelenika (Kuti dio prema Sasovićima i Presjeci) i korisnici oko tvrđave Španjola, ulica Ustanička, Sava Bajkovića i 13. jula.

Kotor

– u terminu od 10 do 12 sati – Rakite (donji dio naselja).

Budva

– u terminu od 9 do 11 sati – dio naselja Rafailoivići (u blizini hotela “Ponta”).

Bar

– u terminu od 9 do 14 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad;

– u terminu od 8:30 do 14 sati – Utjeha.

Ulcinj

– u terminu od 9 do 14 sati – dio naselja Donji Štoj (Beogradsko naselje).

Pljevlja

– u terminu od 8:30 do 10:30 sati – zgrade u ul. Skerlićevoj i zgrade u ul. Kralja Petra;

– u terminu od 11 do 13 sati: Potrlica, dio ul. Ratnih vojnih invalida i Event centar ”Taša”.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 16 sati: Mojstir, Kradenik, Dobrinje, Brzava, Boljanina-Borovac, Lozna, Skočigorina, Mijatovo Kolo-Lisičine, Potkrajci – Prestreke, Sutivan – Orahovicka rijeka i Cerovići – Muslići;

– u terminu od 8 do 12 sati – Rasovo.

Kolašin

– u terminu od 8 do 15 sati: Raško, Vijenac, Izbjegličko naselje, Skrbuša i Smailagića Polje;

– u terminu od 8 do 16 sati: Durutovac, Bulje, Đuđevina, Bare, Raičevine, Petrova Ravan, Ulica, Podi, Smira, Drijen, Sreteška Gora, Uljari i Sela.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 13 sati: Krstac-Šundeci, Gojakovići, Jakovići, Jokići, Slatina, mHE Bistrica, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj i Crvena Lokva;

– u terminu od 9 do 14 sati – Gostilovina.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Sinanovića Luke.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Trpezi.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Izvori.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – uže gradsko jezgro (donji dio ulice Branka Deletića).

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Zagrad.

Planirani prekidi za 18. januar

Podgorica

– u terminu od 7 do 17 sati: Lješanska nahija – Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe, Orasi i dio Goljemada i Brežina;

– u terminu od 8 do 15 sati: Potoci, Milunovići, Radunovići, manastir Duga, Šujaci, Dromira i Kupine;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Zlatice – ul. Pohorska, Pljevaljska, dio Mosorske i dio Bulevara Vilija Branta.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 16 sati: Jelenak, Klanica, Kukoševina, Farma koka, Pocijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Bobilja, Donji Martinići, Kruščica, Topolovo, Donje selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj uba i Jablan (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 8 do 16 sati – Međice;

– u terminu od 8 do 15 sati: Dolovi Komanski, Osredina i Stanjevića Rupa.

Cetinje

– u terminu od 7 do 17 sati: Šinđon, Kokošice, Pod Uba, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratka isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 7 do 17 sati: Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića i Rvaši;

– u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Lipovik, Čukovići , Dujeva, Zajčina, Mihailovići, Poseljani i Zaštek.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Kuta, Vasiljevići, Bjeloševina, Dučice, Morakovo, Dolovi Dučićki, Zabran Kralja Nikole, vodovod – Morakovo, Donje Čarađe i Macavare;

– u terminu od 8:30 do 15 sati: dio Žirovnice, dio naselja Buda Tomovića i dio ul. Vuka Karadžića.

Herceg Novi

– u terminu od 8 do 9 sati: Baošići – korisnici ispod magistrale od Restorana Papagaj do prodavnice IDEA na obali, od restorana Deli Radivoje do Norveškog naselja i oko zgrade odmarališta Crvenog krsta u Baošićima;

– u terminu od 11 do 13 sati: Kameno, Mokrine, Vrbanj i Ubla;

– u terminu od 11 do 13 sati: Meljine, Zelenika, Jokmegdan, Nemila i Savina (kratkotrajni prekidi u navedenom terminu).

Kotor

– u terminu od 9 do 13 sati: Stoliv – centar, Stari grad, Katedrala Sv. Tripun i dio grada od Katedrale do Gurdića, Lastva Grbaljska (korisnici oko Kručex-a) i Blata;

– u terminu od 9 do 14 sati – Orahovac (dio prema Perastu).

Bar

– u terminu od 8:30 do 14 sati – Utjeha.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati – dio naselje Đerane kod kružnog toka na Bulevaru.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 13 sati – Lojanice;

– u terminu od 9 do 14 sati – Razboj.

Kolašin

– u terminu od 8 do 15 sati – Raško;

– u terminu od 9 do 15 sati: Ravni, Andrijevo, Bare i Petrova Ravan;

– u terminu od 9 do 16 sati: Jasenova, Ocka Gora, Međuriječje, Smolice, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Vlahovići, Gornja Rovca, Bogutov i Jasenov Do, Trmanje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Višnje, repetitor RDC-a i Velje Duboko.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 16 sati: Džukeljska jama, Čokrlije, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Rasovo-Resnik, Nikoljac, Rasovo-Francuska mahala, Livadice, Gorice-škola i Gorice (nova TS).

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Sinanovića Luke.

Plav

– u terminu od 9 do 14 sati – Vojno selo.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Prisoja.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Dolac.

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

UP: Žena PREMINULA od posljedica nasilja, uhapšen osumnjičeni

Četvrtak, 27.01.2022 | 11:00

Na teritoriji opštine Bar u januaru je izvršeno krvično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici na štetu N.Z. (27) iz Bara koja je od posljedica nasilja preminula u Kliničkom centru Crne Gore, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Abazoviću predstavljen projekat od 400 MILIONA EURA i 500 radnih mjesta

Četvrtak, 27.01.2022 | 13:41

„Vlada Crne Gore daje podršku projektima koji imaju za cilj promociju Crne Gore kao luksuzne turističke destinacije i popravljanja imidža naše države kao turističke destinacije", saopšteno je nakon sastanka potpredsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića sa predstavnicima kompanije Northstar.

Abazović: "Lavovi", dobro došli kući, zahvaljujući vama, CRNA GORA je poslala lijepu poruku svijetu

Četvrtak, 27.01.2022 | 12:21

"Lavovi, dobro došli kući!", istakao je potpredsjednik Vlade Dritan Abazović.

Bred Pit u VEZI sa poznatom švedskom pjevačicom?

Četvrtak, 27.01.2022 | 12:44

Holivudski glumac Bred Pit, navodno je u vezi sa švedskom pjevačicom Like Li, autorkom velikog hita "I Follow Rivers".

Krivokapić: Samo Demokratama ne pada rejting, Radulović moj NAJLOŠIJI IZBOR

Četvrtak, 27.01.2022 | 20:16

Premijer Zdravko Krivokapić kaže za TVCG da je sve uradio što je bilo do njega kada je riječ o Temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ali sumnja da će ga on i potpisati. Tvrdi da u Temeljnom ugovoru nema suštinskih promjena u odnosu na nacrt koji je poslat Patrijaršiji 21. jula.

Ivo Marović za MeridianSport: Moja najveća fudbalska želja je da sa CG nastupam na Svjetskom ili Evropskom prvenstvu

Petak, 28.01.2022 | 10:20

Crnom Gorom je nedavno ''projurila'' vijest da je mladi crnogorski golman Ivo Marović, potpisao profesioonalni ugovor sa grčim PAOK-om.

Simić: "Lavovi" na EP postavili TEMELJ za budućnost

Petak, 28.01.2022 | 09:57

Crnogorski reprezentativac Nebojša Simić kaže da je rezultat koji su naši rukometaši postigli na Evropskom prvenstvu u Budimpešti temelj za budućnost. Ističe da je jako ponosan na uspjeh ekipe i da je podmladak “nosio” ekipu.  

Ministarstvo zdravlja: Ubjeđivali nas da ne može bolje, to NIJE TAČNO

Petak, 28.01.2022 | 09:30

"“Evropa sad” treba da zaživi nakon što su nas 30 godina ubjeđivali da ne može biti bolje nego što je." objavljeno je u saopštenju Ministarstva zdravlja na Twitteru.

Kotor: Vatrogasci PRONAŠLI maloljetnice izgubljene na Vrmcu

Petak, 28.01.2022 | 09:10

Pripadnicima opštinske Službe zaštite i spašavanja Kotor je sinoć u 18 časova stigla dojava od strane kolega iz Službe zaštite i spašavanja Tivat i Centra 112 Podgorica da su se tri maloljetne ženske osobe izgubile na brdu Vrmac.  

Ronaldo IZNENADIO Georginu: Rođendanska ČESTITKA na najvišoj zgradi SVIJETA

Petak, 28.01.2022 | 08:43

Kristijano Ronaldo poklonio je djevojci Georgini Rodrigez vrhunski rođendanski poklon - postavio je njenu fotografiju i poruku na najvišu zgradu na svijetu - Burj Khalifi u Dubaiju.  

Nadal - Daću sve od sebe da OSVOJIM Australijan Open

Petak, 28.01.2022 | 08:42

Španski teniser Rafael Nadal iznio je utiske na terenu poslije pobjede nad Mateom Beretinijem.

Joković: Potpisivanje Temeljnog ugovora ispravljanje nepravde prema SPC

Četvrtak, 27.01.2022 | 22:34

Lider Socijalističke narodne partije Vladimir Joković izjavio je da potpisivanje Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom predstavlja "ispravljanje nepravde prema njoj", kao i da je to trebalo da bude urađeno u maju prošle godine, kada je premijer Zdravko Krivokapić boravio u Beogradu. Ističe da se SPC nije miješala u politička pitanja u državi, kao i da se država Srbija nije miješala u unutrašnja pitanja Crne Gore.

VIDEO: Spoj emocija i umjetnosti: Poslušajte NOVU BALADU Saše Kovačevića - "Lažu te ljubavi"

Četvrtak, 27.01.2022 | 21:38

Novi hit Saše Kovačevića...

FOTO: Građani i večeras nastavili PROTESTE protiv manjinske vlade

Četvrtak, 27.01.2022 | 21:17

Građani su se i večeras okupili u Podgorici u znak protesta protiv inicijative za izglasavanje nepovjerenja aktuelnoj Vladi i mogućeg formiranja manjinske vlade.

PRVI PUT u istoriji: "Mini Maus" MIJENJA ODJEĆU, a evo koji je razlog

Četvrtak, 27.01.2022 | 21:08

Po prvi put u istoriji, Mini Maus će svoju kultnu crvenu haljinu sa tačkicama zamijeniti dizajnerskim odijelom – pantalonama i odgovarajućom mašnom.