Srijeda, 30.11.2022 | 20:53
IZVOR: Kolektiv.me

PROČITAJTE šta je usvojeno na današnjoj sjednici Vlade

Vlada je na današnjoj sjednoco utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, kojim se propisuje novi izvor prihoda (druga primanja); oslobađanja od plaćanja poreza za digitalnog nomada i korisnika podsticajnih mjera za razvoj istraživanja i inovacija; izmjene kod oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica; zaštitna mjera u slučaju zloupotrebe kod prenosa udjela u pravnom licu.
Foto: gov.me / B.Ćupić 

Važećim Zakonom su primanja fizičkih lica koja nijesu zaposlena kod isplatioca obuhvaćena ličnim primanjima na koja se porez plaća po progresivnim stopama uz neoporezivi dio zarade.

“Predloženo je da se ova i druga slična primanja propišu kao poseban izvor prihoda, na koji će se porez plaćati po proporcionalnoj stopi od 15 dsto, imajući u vidu da ta primanja nijesu zarada”, navodi Vlada.

Predložena su i pravednija rješenja u oslobađanjima od plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica, tako da će biti zadržano oslobađanje za kategorije primanja na koja se do sad nije plaćao porez, a dio tih primanja koji prelazi limite utvrđene Zakonom će biti oporezovan po pravilima propisanim za druga primanja.

Predviđeno je uvećanje limita otpremnine prilikom odlaska u penziju na koji se ne plaća porez na dohodak, sa 1.000 na 1.500 eura, kao i za sve vrste jubilarnih nagrada, za po 50 eura.

Među primanjima na koja se ne plaća porez na dohodak fizičkih lica je uvrštena i naknada za novorođeno dijete, bez obzira na njenu visinu.

“Važećim zakonskim rješenjem je propisano da kapitalni dobitak od udjela u pravnom licu predstavlja razliku između prodajne i nabavne vrijednosti udjela, ali se ne precizira zaštitna norma u slučaju kada je prodajna vrijednost nerealno iskazana. Zbog toga je predloženo da ukoliko je prodajna vrijednost niža od tržišne, u tom slučaju prodajnu vrijednost utvrđuje nadležni poreski organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak. Budući da sudski postupci i postupci pred državnim organima mogu trajati duži vremenski period, a u cilju pravednog oporezivanja ličnih primanja nastalih iz tih postupaka, predviđena je obaveza isplatioca primanja, koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nije obračunao, obustavio i uplatio porez na zaradu koja se isplaćuje po okončanju postupka, da to učini prilikom isplate tog primanja, po stopi koja je važila na dan kad je ono trebalo da bude uplaćeno”, navodi Vlada.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti.

“Ovim zakonom uređuju se zaštita života i zdravlja ljudi i životne sredine od štetnog dejstva jonizujućih zračenja, uvoz, izvoz i tranzit izvora jonizujućih zračenja i nuklearnih materijala, prevoz radioaktivnih izvora i nuklearnih materijala, upravljanje radioaktivnim otpadom, kao i druga pitanja od značaja za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbijednost”, navela je Vlada.

U Predlog zakona transponovano je 11 direktiva Savjeta EU, jedna Odluka i jedna Uredba Savjeta EU.

“U ovoj oblasti Crna Gora je strana ugovornica 26 međunarodno-pravnih instrumenata, čije su pojedine odredbe, takođe, transponovane u predloženi zakon. Osim toga, u njegovoj izradi korišćeni su standardi Međunarodne agencije za atomsku energiju iz oblasti sigurnosti i bezbjednosti. Posebna pažnja je bila posvećena i otklanjanju biznis barijera i stvaranju konkurentnog tržišta, koje se posebno ogleda u nizu datih poslova, čime će se otvoriti prostor za nova pravna lica ili preduzetnike”, ističe se u saopštenju.

Zaposlenima u SPO plata uvećane 60 odsto

Utvrđen je Predlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Inoviranom zakonskim rješenjem je predviđeno da se zaposlenom u Policijskom odjeljenju obrazovanom u skladu sa članom 26 Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu omogući ostvarivanje prava na dodatak na osnovnu zaradu do 60 odsto visine osnovne zarade.

U cilju stvaranja pravnog osnova za pregovaranje koeficijenata za zarade državnih službenika i namještenika sa sindikatom, predloženo je da se briše tabelarni prikaz grupe poslova sa koeficijentima Grupa poslova D i da se za zaposlene čija su zvanja utvrđena zakonom kojim se uređuje kategorizacija radnih mjesta državnih službenika i namještenika i lokalnih službenika i namještenika, koeficijenti utvrđuju Granskim kolektivnim ugovorom, uz saglasnost Vlade, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva finansija.

“Za zaposlene čija zvanja nijesu utvrđena u okviru kategorija ekspertsko-rukovodni kadar, ekspertski kadar i izvršni kadar u skladu sa zakonom kojim se uređuje kategorizacija radnih mjesta lokalnih službenika i namještenika, koeficijenti će se i dalje utvrđivati aktom nadležnog organa lokalne samouprave, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva finansija”, navodi Vlada.

Takođe je predloženo i brisanje odredbe kojom je bilo propisano da se koeficijenti za zarade zaposlenih u Skupštini, sudu, državnom tužilaštvu i Sekretarijatu Tužilačkog savjeta utvrđuju posebnim aktom, iz razloga utvrđivanja koeficijenata Granskim kolektivnim ugovorom kao i za ostale službenike i namještenike.

Pored ostalog, predviđeno je da će se do zaključivanja Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa primjenjivati važeći koeficijenti utvrđeni važećim propisima.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Riječ je o usklađivanju sa Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

“Inoviranim odredbama regulisano je: izmjena definicije osnovice za obračun i plaćanje doprinosa; jačanje pravne snage za olakšice koje mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači; unapređenje zakonskog rješenja koje propisuje povraćaj više plaćenog doprinosa; detaljno propisivanje primanja na koja se ne plaćaju doprinosi; propisivanje oslobođenja od plaćanja doprinosa za korisnika podsticajnih mjera za razvoj istraživanja i inovacija, te digitalnog nomada”.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o dopuni Zakona o sprečavanju nelegalnog poslovanja.

“Dopuna ima za cilj uvođenje, odnosno proširivanje obima zabrane poslovanja za lica koja imaju preko 30 odsto učešća u kapitalu privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koja ne izmiruju poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate”, objašnjava Vlada.

U praksi je, ističu, evidentiran sve češći broj pojava da upravo navedena lica postaju vlasnici udjela u drugim privrednim društvima putem zaključivanja ugovora o prenosu udjela, te na taj način izbjegavaju smisao ove norme, odnosno izbjegavaju plaćanje poreskih obaveza.

“Kako bi se to spriječilo, proširen je obim zabrane poslovanja, tako što će se ona ubuduće odnositi i na lica koja naknadno na osnovu ugovora o prenosu udjela pristupaju privrednom društvu kao osnivači, odnosno vlasnici udjela”, navodi Vlada.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu. Osnovni razlog za izmjenu Zakona je potreba usklađivanja roka za dobijanje licenci ovlašćenog pregovarača koji je produžen na tri godine.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o računarskom kriminalu o unaprijeđenoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza.

“Prepoznajući sve veću upotrebu informacione i komunikacione tehnologije, uključujući internet usluge, i rastući računarski kriminal koji predstavlja prijetnju demokratiji i vladavini prava i koji mnoge države smatraju i prijetnjom ljudskim pravima, Protokol za cilj ima da dodatno unaprijedi saradnju u vezi sa računarskim kriminalom i sposobnost organa krivičnog pravosuđa da prikupljaju dokaze u elektronskoj formi za bilo koje krivično djelo za potrebe konkretnih krivičnih istraga ili postupka putem dodatnih alata koji se odnose na efikasniju uzajamnu pomoć i druge oblike saradnje nadležnih organa”, navodi Vlada.

Propis će, kako se navodi u materijalu, imati pozitivan uticaj na pravdu odnosno na efikasnost međunarodne saradnje na ovom planu, a doprinijeće i snažnoj poziciji Crne Gore kao članice Savjeta Evrope kada je riječ o ukupnoj pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima.

Donijeta je Uredba o dopuni Uredbe o načinu izračunavanja indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave.

“Dopunom je omogućeno da se za novoformiranu jedinicu lokalne samouprave Zeta indeks razvijenosti izračuna na osnovu raspoloživih podataka nadležnih organa uprave i organizacija”, navodi Vlada.

Prethodno su se za izračunavanje indeksa razvijenosti za jedinicu lokalne samouprave koristili podaci za poslednje tri godine, a pošto je Opština Zeta osnovana u toku 2022. godine, da bi mogla da koristi podsticajne mjere koje se dodjeljuju shodno stepenu razvijenosti, Uredba je dopunjena.

Vlada je usvojila Godišnji izvještaj o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom, za 2021. godinu.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27- Životna sredina i klimatske promjene, za izvještajni period mart – avgust 2022. godine.

“Riječ je o trećem polugodišnjem Izvještaju u kojem se navodi da je u posmatranom periodu realizovano 14 mjera od 57 planiranih. Od početka implementacije Akcionog plana u februaru 2021. godine od planiranih 290 mjera, realizovane su 184, ili 63,1 odsto”, zaključeno je u saopštenju.

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

OSTALE VIJESTI

PES: DPS spinovima pokušava da RELATIVIZUJE aktuelna hapšenja

Ponedjeljak, 15.04.2024 | 19:25

Spinovi na račun ministra vanjskih poslova, kojima se služi Demokratska partija socijalista jesu pokušaj da se relativizuju aktuelna hapšenja, koja svjedoče o sprezi organizovanog kriminala sa najvišim policijskim i pravosudnim funkcionerima iz perioda neprikosnovene DPS vlasti, saopštio je Pokret Evropa sad.

DPS: Da li Ivanović MIJENJA državni stav po pitanju Kosova ili se samo ZABRINUO da ne prođe kao Gorčević?

Ponedjeljak, 15.04.2024 | 17:53

Pokušaj ministra Filipa Ivanovića da relativizuje stav svoje koleginice ministarke Majde Gorčević koja je u Tirani rekla da će Crna Gora glasti za prijem Kosova u Savjet Evrope, i za to dobila uvrede od predsjednika Srbije, novi je vid podešavanja spoljne politike po zahtjevima bivšeg Demokratskog fronta, ili pak izraz straha ministra vanjskih poslova da jasno saopšti stav, i prođe isto kao i njegova koleginica, saopšteno je iz DPS-a.

LP: Sjutra u podne PROTEST ispred Ustavnog suda, ćute na diskriminaciju od strane Opštine Nikšić

Ponedjeljak, 15.04.2024 | 17:19

Potpredsjednica Liberalne partije (LP) Jelena Marković pozvala je građane da joj se pridruže na protestu ispred Ustavnog suda u Podgorici sjutra 16. aprila u 12 časova.

Ivanović: NIJE TAČNO da je zvanično Sarajevo poslalo PROTESTNU NOTU Crnoj Gori zbog posjete Dodika

Ponedjeljak, 15.04.2024 | 16:31

Ministar vanjskih poslova Filip Ivanović kazao je danas da nije tačno da je zvanično Sarajevo poslalo protetstnu notu Crnoj Gori, nakon sastanka predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska (RS) Milorada Dodika sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Andrijom Mandićem.

Vujović: Na karnevalsko spaljivanje lutke sa likom pisca i novinara Nikolaidisa reagovala sam odgovorno, primjereno i moralno

Ponedjeljak, 15.04.2024 | 12:35

Ministarka kulture i medija, dr Tamara Vujović, poručila je da je njena reakcija na performans spaljivanja lutke sa likom pisca i novinara Andreja Nikolaidisa odgovorna, primjerena i moralna, ponavljajući da najoštrije osuđuje čin spaljivanja, kao i uvrede i neprimjeren govor tokom suđenja karnevalu u Herceg Novom, te da njen stav ne može biti dvosmisleno shvaćen, osim ukoliko ne postoji namjera.

Zašto bi trebalo da držite FOLIJU u ZAMRZIVAČU?

Ponedjeljak, 15.04.2024 | 21:58

Stavljanje folije u zamrzivač će vam mnogo olakšati život.

POGLEDAJTE - Viktor Đukanović postigao PRVI GOL u novoj sezoni (VIDEO)

Ponedjeljak, 15.04.2024 | 21:46

Crnogorski reprezentativac i fudbaler švedskog Hamarbija, Viktor Đukanović postigao je prvi gol u novoj sezoni šampiona Švedske koji je počeo nedavno.

Katnić nakon tužilačkog zadržavanja ODBIO hranu i terapiju?

Ponedjeljak, 15.04.2024 | 21:39

Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić odbio je jutros hranu i da popije ljekove.

Jakara: Ofanzivni skokovi su ODLUČILI MEČ

Ponedjeljak, 15.04.2024 | 21:32

Svima je jasno da je SC Derbi propustio veliku šansu u Beogradu.

Popularni pjevač NAPAO publiku na nastup -"Nikada nas ovdje više nećete vidjeti" (VIDEO)

Ponedjeljak, 15.04.2024 | 21:22

Na mrežama su stigle brojne prozivke na račun publike.  

Dragović: HAPŠENJA pokazatelj karaktera prethodne vlasti

Ponedjeljak, 15.04.2024 | 20:58

"Hapšenja bivšeg glavnog specijalnog državnog tužioca Milivoje Katnić i nekadašnjeg istaknutog policijskog funkcionera Zorana Lazovića predstavlja vid odlučne borbe državnih organa protiv mafije, organizovanog kriminala i korupcije i ona su pokazatelj karaktera prethodne vlasti", istakao je poslanik PES-a Darko Dragović.

Da lice ZABLISTA - Šargarepa, jagode sa čokoladom u SLUŽBI LJEPOTE

Ponedjeljak, 15.04.2024 | 20:47

Od sezonskog voća i povrća možete da napravite maske za lice koje će vam pomoći da izgledate mlađe, svježe i odmorno, da ublažite bore, da se oslobodite pjega od sunca...

ZEMLJOTRES u BiH: Treslo kod Mostara

Ponedjeljak, 15.04.2024 | 20:37

Zemljotres još uvijek neutvrđene magnitude prije nekih sat vremena zatresao je Bosnu i Hercegovinu.

Srbija: Podoficir teško POVRIJEĐEN, za drugim se traga nakon pada u vodu iz helikoptera

Ponedjeljak, 15.04.2024 | 20:35

Podoficir Vojske Srbije teško je povrijeđen tokom vježbe na kanalu Dunav–Tisa–Dunav, dok se za drugim podoficirom nakon pada u vodu i dalje traga, saopštilo je Ministarstvo odbrane te države.

Ovo su NAJDUGOVJEČNIJE životinje na svijetu

Ponedjeljak, 15.04.2024 | 20:24

Portal Live Science napravio je listu najdugovječnijih životinja na svijetu.