Petak, 14.08.2020 | 15:14
IZVOR: Kolektiv.me

NEDJELJA, PONEDJELJAK i UTORAK: Ove opštine će biti BEZ STRUJE

Zbog planiranih radova na mreži, u nedelju 16. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:
Foto: Ilustracija, Pixabay

NEDJELJA

Cetinje

- u terminu od 06 do 08 sati: Njeguši i Žanjev Do.

PONEDELJAK

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 17. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

- u terminu od 08 do 14 sati: djelovi grada preko Morače, dio Mareze, sadine, Sjenokos, dio Tološa i Zagoriča (isključenja ne duža od 10min u navedenom periodu).

- u terminu od 08 do 16 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, dio Zagoriča oko groblja

dio Gornjih Vranića, dio Tološa i ulica Ceklinska.

Cetinje

- u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo, Tunel mekavac i Ulići (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ne duža od 20min)

- u terminu od 08 do 17 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići,  Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Danilovgrad

- u terminu od 07:30 do 13 sati: Glavica, Voštar, Zagreda, Grlić, Gimnazija, Preduzeće Crna Gora Cop i Kasarna (kratka isključenja u navedenom periodu)

- u terminu od 07:30 do 13 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Sladojevo Kopito, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov,  Garmin, Ramini, Jovović i Đurović

- u terminu od 07:30 do 15 sati: Stanjevića Rupa, Zagorak i Seoca.

Tuzi

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja,  Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj. (kratkotrajna isključenja)

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom.

Nikšić

- u terminu od 09 do 14 sati: Obljaj.

Plužine

- u terminu od 08 do 17 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen.

- u terminu od 09 do 13 sati: Smriječno.

- u terminu od 09 do 14 sati: Repetiror, Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Kotor

- u terminu od 08 do 10 sati: Dobrota, Zgrade Jugopetrola, naselje između Trećeg puta i magistrale, naselje ispod magistrale do Pomorskog fakulteta.

- u terminu od 08 do 12 sati: Risan, Mala, Smokovac, češke barake.

- u terminu od 10 do 12 sati: Stari grad, dio potrošača oko Pomorskog Muzeja, dom Pomoraca.

Tivat

- u terminu od 08 do 10 sati: Dumidran i Komat.

Herceg Novi

- u terminu od 15 do 19 sati: Bijela i Todorovići.

Ulcinj

- u terminu od 08 do 13 sati: dio naselja Gornji Kravari.

Andrijevica

- u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Cecune.

Berane

- u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

- u terminu od 17 do 18 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica,Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji,  Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje , Nedakusi Lelo, Potkrajci i Vinilplast.

- u terminu od 08:30 do 18 sati: Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela.

- u terminu od 15 do 16 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

- u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije, Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica,Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji,  Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje , Nedakusi Lelo, Potkrajci, Vinilplast.

- u terminu od 07:30 do 16 sati: Ujniče, Glibavac

- u terminu od 08 do 15 sati: Nikoljac

- u terminu od 15 do 18 sati: Jabučina

- u terminu od 09 do 15 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka, Loznice , Ribarevine, Rakitska Rijeka, Voljavac, Rasovo-Rosulja, Ćukovac.

- u terminu od 12:30 do 14:30 sati: Šljunkara Zaton.

- u terminu od 15 do 17 sati: Eko Flora Voćara.

Kolašin

- u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

- u terminu od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

- u terminu od 09 do 13 sati: Moračka Bistrica.

- u terminu od 09 do 18 sati: Skrbuša, Bijeli Potok, Mateševo, Bare Kraljske, Vranještica i Jabuka, Drndari, Crni val.

- u terminu od 09:30 do 11:30 sati: Lancer.

Mojkovac

- u terminu od 09 do 13 sati: Stevanovac , Slatina , Kaludra , Bistrica, Dobrilovina, Siga.

Petnjica

- u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica.

Plav

- u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice.

Pljevlja

- u terminu od 08 do 18 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Čardak, Brda.

- u terminu od 09 do 13 sati: Zbljevo.

Rožaje

- u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Đuranovića Luke.

Žabljak

- u terminu od 08 do 16 sati: Smrčevo Brdo.

- u terminu od 09 do 13 sati: Naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, Restoran Oro i Zlatni Papagaj.

UTORAK

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 18. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

- u terminu od 08 do 12 sati: Termoelektro, dio oko Cijevne, Hladnjača Krstović, Balijače, Benziska pumpe Cijevna, Senić, Montenegro Petrol, servis Vujačića, Hladnjača Novaković, Srpska, Ljakovići, Mitrovići, Mahala (kratkotrajna isključenja ne duža od 15 min).

- u terminu od 08 do 16 sati: područje Lješanske nahije-  Barutana, Goljemadi, Begova glavica, Liješnje, Brežine, Staniseljići, Parci, Progonovići, Gradac, Bigor, Ćepetići, Orasi, Lipe, Zagora, Buronje i Pelinovo.

- u terminu od 08 do 16 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena.

- u terminu od 08 do 16 sati: dio Zagoriča oko groblja.

- u terminu od 08 do 16 sati: dio Gornjih Vranića.

- u terminu od 08 do 16 sati: dio Tološa Ulica Ceklinska.

Cetinje

- u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon,  Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši (kratkotrajna isključenje u navedenom vremenu).

- u terminu od 08 do 17 sati: Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića.

Danilovgrad

- u terminu od 07:30 do 15 sati: Zagorak.

Tuzi

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom. (kratkotrajna isključenje u navedenom terminu)

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj.

Nikšić

- u terminu od 08 do 15 sati: Pišteta i Jasenovo Polje.

Plužine

- u terminu od 09 do 14 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići i Ravno.

Ulcinj

- u terminu od 08 do 13 sati: dio naselja Gornji Kravari.

Kotor

- u terminu od 09 do 12 sati: Gornji, Morinj, Bunovići, Bakoči i Repaji.

- u terminu od 09 do 16 sati: Grbalj, Lastva Grbaljska, kratkotrajni prekidi u periodu izvođenja radova.

Herceg Novi

- u terminu od 07 do 15 sati: Mokrine, Kruševice i Vrbanj.

Bijelo Polje

- u terminu od 17 do 18 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica,Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji,  Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje , Nedakusi Lelo, Potkrajci, Vinilplast.

- u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije, Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica,Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji,  Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje , Nedakusi Lelo, Potkrajci, Vinilplast.

- u terminu od 07:30 do 16 sati: Selakovići, Potrk, Obod, Žaljevo, Glibavac.

- u terminu od 08:30 do 18 sati: Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Koke Hasanbegovići, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Mojstir donji, Mojstir gornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja.

- u terminu od 15 do 16 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

- u terminu od 08 do 15 sati: Bistrica Kostenica.

- u terminu od 14:30 do 19:30 sati: Mioče.

- u terminu od 09 do 15 sati: Kičava, Grubješići, Crniš, Medanovići, Kostići, Ivanje, Žiljak, Brzava, Donja Lipnica.

- u terminu od 09 do 10 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka.

- u terminu od 14 do 15 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka.

Kolašin

- u terminu od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

- u terminu od 08:30 do 09 sati: Pažanj, Osnovna muzička škola, Policija, Veletrgovina, Centar grada.

- u terminu od 09 do 14:30 sati: ulica 4. Proleterske, dio potrošača u ulicama: Palih Partizanki, Dunje Djokić, Junaka Breze, Radoša Maškovića, Generala Bulatovića, Mojkovačke i trga Borca.

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

- u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

- u terminu od 13 do 14:30 sati: Pažanj, Osnovna muzička škola, Policija, Veletrgovina, Centar grada.

- u terminu od 09 do 18 sati: Lugovi, Oćiba, Vladoš, Crkvine, Žirci, Moračka Bistrica, Drndari.

Mojkovac

- u terminu od 09 do 14 sati: Donja  Polja, Centar Grada.

Andrijevica

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Poda.

Berane

- u terminu od 10:30 do 12:30 sati (kratkotrajna isključenja): OŠ Vukašin Radunović, Muzička Škola,Separacija i Market Ideja.

- u terminu od 13 do 15 sati (kratkotrajna isključenja): Fudbalski stadion, Sporska sala  Ulica Jovana Cvijića i dio Teramske ulice.

- u terminu od 15 do 17 sati (kratkotrajna isključenja): Asfaltna Baza - Donja Rženica.

Plav

- u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi sela Đurička Rijeka i Velika.

Pljevlja

- u terminu od 08 do 15 sati: Šumani i Borovica.

- u terminu od 08 do 18 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica.

Rožaje

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Grahovo.

- u terminu od 09 do 14:30 sati: Razdolje.

Žabljak

- u terminu od 08 do 16 sati: Smrčevo Brdo, "Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Blečića.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

OSTALE VIJESTI

Amfilohije: Ne prijetite da ćete rušiti i odlaziti u šume, svi rušitelji su otišli u nepovrat

Ponedjeljak, 21.09.2020 | 11:22

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije poručio je onima koji su do sada vladali da ne prijete da će da ruše i odlaze u šume, jer su svi rušitelji otišli u nepovrat.

Inspekcije pojačale KONTROLE poštovanja epidemioloških mjera, koncentrisati se na OVA TRI GRADA

Ponedjeljak, 21.09.2020 | 11:03

Operativni štab za inspekcijske poslove Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT) konstatovao je danas na sjednici da su nadležni inspekcijski organi na državnom i lokalnom nivou tokom protekla četiri dana pojačali kontrolu poštovanja epidemioloških mjera što potvrđuje i činjenica da je samo u protekla tri dana u Podgorici obavljeno više od 150 inspekcijskih kontrola u kojima je izrečeno više od 20.000 eura novčanih kazni.

PLATE u Njemačkoj: Strancima 900 EURA MANJE nego domaćim državljanima

Ponedjeljak, 21.09.2020 | 10:52

Stranci u Njemačkoj u prosjeku zarađuju 900 eura manje mjesečno od domaćih građana. Došljaci sa Zapadnog Balkana tu ipak bolje stoje od ljudi iz Sirije ili Avganistana. Stručnjaci imaju objašnjenje za velike razlike.

SAMOHRANA majka troje djece: Milici Radonjić je potrebna pomoć HUMANIH LJUDI

Ponedjeljak, 21.09.2020 | 10:35

Samohrana majka Milica Radonjić iz Podgorice koja je operisala karcinom na obje dojke i boluje od sistemskih oboljenja zbog kojih joj je zabranjen bilo koji fizički posao međutim ona i dalje radi, sa troje djece živi u uslovima nedostojnim čovjeka, saopšteno je iz NVO Happy Life.

UP doniran uređaj za provjeru dokumenata vrijedan preko 50.000 EURA

Ponedjeljak, 21.09.2020 | 10:27

Sektoru granične policije je sporazumom o donaciji od 3. februara 2020. godine, koji su potpisali Savezno ministarstvo za unutrašnje poslove, izgradnju i zajednicu Savezne Republike Njemačke i Uprava policije Crne Gore, doniran uređaj za provjeru dokumenata sa dodatnom opremom, ukupne vrijednosti od 51.246 eura, saopšteno je iz Uprave policije.

IJZ: Registrovano još 226 novih slučajeva zaraze KORONAVIRUSOM

Nedjelja, 20.09.2020 | 16:57

Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 673 uzorka na novi koronavirus.

Ljupka Stević ISKRENO: "Kajem se, ali bih opet sve isto uradila..."

Nedjelja, 20.09.2020 | 14:51

Pjevačica Ljupka Stević šokirala je region kada je u srijedu uveče u naletu ljubomore uništila dva automobila u vlasništu generala policije D. S., sa kojim je bila u ljubavi 10 godina. A sada je otkrila da li bi dala drugu šansu, kao i to da je inspektore molila da je vode u zatvor.  

Laušević: Epidemiološka situacija se može kontrolisati ukoliko 95 odsto ljudi poštuje mjere

Nedjelja, 20.09.2020 | 13:35

Epidemiološka situacija može se kontrolisati samo ukoliko najmanje 95 odsto populacije poštuje propisane protiv epidemijske mjere, svi moramo biti svjesni da ćemo sa koronavirsom živjeti još najmanje godinu dana, a ako bilo ko od nas ne bude ispunjavao svoju ulogu, škole neće biti bezbjedne.

Ostrvo koje čezne za novim mladencima- Ako se vjenčate OVDJE, dobićete poklon od 3 HILJADE eura

Nedjelja, 20.09.2020 | 12:56

Ponuda važi sve do 31. jula naredne godine...

SJUTRA je CRVENO SLOVO i veliki PRAZNIK: Prema vjerovanju ovo NE smijete da radite na Malu Gospojinu

Nedjelja, 20.09.2020 | 17:52

Pravoslavni vjernici sjutra slave dolazak na svijet Presvete Bogoridice, jedan od najvećih crkvenih praznika koji posebno slave žene. U narodu se praznuje pod nazivom Mala Gospojina, Mala Gospođa, ili Mala Bogorodica.

Džaković reagovao: Radović mi prijeti linčom

Ponedjeljak, 21.09.2020 | 12:21

Nekadašnji odbornik Stevan Džaković optužio je predsjednika Skupštine opštine (SO) Budva Krsta Radovića za linč.

U KIC-u obilježili Dan Buda Tomovića

Ponedjeljak, 21.09.2020 | 12:02

Tradicija obilježavanja 21. septembra, dana kada je prije 106 godina rođen narodni heroj Budo Tomović nastavljena je i ove godine, a umjesto najavljene umjetničke akademije zbog okolnosti u kojima živimo, zaposleni su danas položili cvijeće na njegovu bistu.

Zvuci klapa sinoć ispred Dvorca kralja Nikole

Ponedjeljak, 21.09.2020 | 11:57

Ženski sastav „Alata“ i muški kvartet „Lanterna“ nastupili su u okviru večeri klapa, kojom je zaokružena pretposljednja programska sedmica „Barskog ljetopisa“. „Da te mogu pismom zvati“, „Meni ne more biti“, „A kad mi dođeš ti“, „Moj lipi anđele“, „Sve još miriše na nju“, „Đevojka je zelen bor sadila“, „Reci joj bijeli galebe“, „Bentbaša“, „Vjeruj u ljubav“, samo su neke od pjesama koje su se sinoć mogle čuti ispred Dvorca kralja Nikole.

ATP: Novak Đoković je prestigao svog IDOLA na vječnoj listi, sljedeći je Federer

Ponedjeljak, 21.09.2020 | 11:48

Novak Đoković je pretekao svog idola Pita Samprasa po broju nedjelja na ATP listi.

Novo FINALE za Novaka i šansa za LIČNE REKORDE: Danas borba za TITULU u Rimu

Ponedjeljak, 21.09.2020 | 11:28

Novak Đoković i Dijego Švarcman odmjeriće snage u finalu mastersa u Rimu.

Amfilohije: Ne prijetite da ćete rušiti i odlaziti u šume, svi rušitelji su otišli u nepovrat

Ponedjeljak, 21.09.2020 | 11:22

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije poručio je onima koji su do sada vladali da ne prijete da će da ruše i odlaze u šume, jer su svi rušitelji otišli u nepovrat.

Zamalo TRAGEDIJA: Žena ispala kroz prozor dok je pokušavala da uslika SELFI

Ponedjeljak, 21.09.2020 | 11:01

Žena je ispala iz automobila na prometnom autoputu u londonskoj oblasti dok je visila kroz putnički prozor snimajući video snimak Snapchat, rekla je lokalna policija, prenosi CNN.

PLATE u Njemačkoj: Strancima 900 EURA MANJE nego domaćim državljanima

Ponedjeljak, 21.09.2020 | 10:52

Stranci u Njemačkoj u prosjeku zarađuju 900 eura manje mjesečno od domaćih građana. Došljaci sa Zapadnog Balkana tu ipak bolje stoje od ljudi iz Sirije ili Avganistana. Stručnjaci imaju objašnjenje za velike razlike.

SAMOHRANA majka troje djece: Milici Radonjić je potrebna pomoć HUMANIH LJUDI

Ponedjeljak, 21.09.2020 | 10:35

Samohrana majka Milica Radonjić iz Podgorice koja je operisala karcinom na obje dojke i boluje od sistemskih oboljenja zbog kojih joj je zabranjen bilo koji fizički posao međutim ona i dalje radi, sa troje djece živi u uslovima nedostojnim čovjeka, saopšteno je iz NVO Happy Life.

UP doniran uređaj za provjeru dokumenata vrijedan preko 50.000 EURA

Ponedjeljak, 21.09.2020 | 10:27

Sektoru granične policije je sporazumom o donaciji od 3. februara 2020. godine, koji su potpisali Savezno ministarstvo za unutrašnje poslove, izgradnju i zajednicu Savezne Republike Njemačke i Uprava policije Crne Gore, doniran uređaj za provjeru dokumenata sa dodatnom opremom, ukupne vrijednosti od 51.246 eura, saopšteno je iz Uprave policije.