Petak, 05.03.2021 | 16:17
IZVOR: Kolektiv.me

PONEDJELJAK i UTORAK: Zbog radova na mreži isključenja STRUJE

Zbog planiranih radova na mreži,  u ponedeljak 08. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:
Foto: Ilustracija, Pixabay

Podgorica

- u terminu od 09 do 17 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica i Mokra;

- u terminu od 09 do 16 sati: Peuta i dio Cijevne prema karauli;

- u terminu od 09 do 13 sati: dio Dahne i dio ul. 8.marta (naselje iza Titeksa), dio Ljubljanske ulice i dio ul. Arsenija Boljevića;

- u terminu od 09 do 13 sati - Montefarm u Ljubljanskoj ulici (moguća kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

- u terminu od 08 do 15 sati - pet solitera u Momišićima i dio naselja iza njih i dio ul. Ivana Milutinovića (zgrada kafane Lovac i zgrade iza nje).

Danilovgrad

- u terminu od 08 do 15 sati: Vučiji Studenac, Donji Rsojevići i dio Mosora

Cetinje

- u terminu od 08 do 14 sati – dio Bajica.

Tuzi

- u terminu od  08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj, Ljuljanovići i dio Dinoše.

Nikšić

- u terminu od 08 do 17 sati: Donji Klenak, Dubravča Do i Velimlje (Dolovi);

- u terminu od 08 do 15:30 sati: Glibavac, Rastovac, Vodovod - Vidrovan, dio Vidrovana, Kaptaža -Vidrovan, dio Gornjeg Polja, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje i Lipova Ravan;

- u terminu od 08:30 do 16 sati – Bršno.

Plužine

- u terminu od 08:30 do 16 sati - Borkovići.

Ulcinj

- u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Đerane, Naselje Kaliman, Brajše, Gornji Rastiš, Donji Rastiš i Curanovići;

- u terminu od 12 do 17 sati: područje Velike plaže, Đerane i Donji Štoja (naizmjenična isključenja u trajanju do 45 minuta po izvodu);

- u terminu od 12:30 do 13 sati: Centar Štoja, Gornji Štoj, Sveti nikola i Ada Bojana.

Bar

- u terminu od 07:30 do 18 sati – Lukići i Gornji Šestani;

- u terminu od 10 do 12 sati - Gvozden brijeg i dio naselja Čeluga;

- u terminu od 12 do 13 sati: Stari Bar, Stari grad, Bolnica, Baukovo i Belveder;

- u terminu od 08:30 do 14 sati – Sustaš.

Kotor

- u terminu od 09 do 12 sati - Stoliv i Naselje od Trojstva do šanka Oskar;

- u terminu od 10 do 12 sati: Dobrota, Sv. Vrača, Kriva ulica, Sv. Stasije i Bigova.

Herceg Novi

- u terminu od 07 do 17 sati: Sutorina, granični prelaz Debeli brijeg, Prijevor, Malta, Travunija, Ratiševina, Mojdež, Sušćepan, Servisna Zona, Njivice, granični prelaz Kufin, Žvinje, Solila, Gomila, Igalo centar, Institut dr Simo Milošević, Šištet, Topla 3 - Stanišića Dubrava, stambeni objekti na putu ka Sušćepanu, Topla 2, potrošači oko trafostanice TS 35/10 kv Topla, Kameno, Trebesin, Kruševice, Vrbaj, Žvinje i Ubla – smanjena sigurnost napajanja na navedenom području;

Pljevlja

- u terminu od 07:30 do 18 sati – Glisnica.

Berane

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj -  Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca, Lisijevo Polje i dio sela Dapsiće;

Petnjica

- u terminu 08:30 do 14:30 sati – Lješnica;

Andrijevica

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Kralje.

Plav

- u terminu od 09 do 14:30 sati - dio sela Meteh i Komarača;

- u terminu od  09 do 14 sati - dio sela Velika.

Rožaje

- u terminu od 09 do 14:30 sati - dio sela Biševo.

Bijelo Polje

- u terminu od 09 do 15 sati - Stožer

- u terminu od 09 do 18 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina i Okladi;

- u terminu od 09 do 15 sati: Mijatovo kolo-Gilinoge, Rasovo, Sela, Božovića Polje i Pripčići.

Mojkovac

- u terminu od 10 do 14 sati: Gostilovina, Bistrica, mHE, Ravnjak, Crna Poda i Dobrilovina.

Kolašin

- u terminu 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

- u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Pažanj, Pažanj, put Braće Vujisić, naselje iznad crkve Dulovine, Bakovići, ul. Toška i Jovana, ul. Milivoja Bulatovića te naselje braće Vujisić;

- u terminu od 09 do 16:30 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, manastir, Smrčje, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Italkom, Drcka, Đekići, Sunga, mHE, Suva Gora, Vraneštica, Bare Kraljske, Lug Vukićevića i Drndari;

- u terminu od 09 do 15 sati - Industrijska zona Bakovići;

- u terminu od 08 do 15 sati - Krušev Lug.

Obavještenje o planiranim prekidima za 09. mart

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 09. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

- u terminu od 09 do 16 sati: željeznička stanica Bratonožići i Jelin Dub, Peuta i dio Cijevne prema karauli.

Danilovgrad

- u terminu od 08 do 15 sati: Vučiji Studenac, Donji Rsojevići i dio Mosora.

Nikšić

- u terminu 08 do 17 sati - Donji Klenak;

- u terminu od 08 do 15 sati: Zavraca, Šljeme i Jasikovica.

Ulcinj

- u terminu od 08 do 12 sati - dio nasellja Donji Štoj kod Bregvije;

- u terminu od 08 do 15 sati: naselje Kaliman, Brajše, Gornji Rastiš, Donji Rastiš, Curanovići i objekti prema ušću sa desne strane Ade Bojane.

Bar

- u terminu od 08:30 do 14 sati – Sustaš;

- u terminu od 09 do 15 sati: Zupci, Tuđemili, Maksim, Podsustaš, Rusko naselje Sinegorje, Sutorman, Vučkovići, Boškovići i Ribnjak.

Kotor

- u terminu od 10 do 12 sati: Dobrota, od crkve Sv. Matija do konobe "Portun", i iznad magistrale oko Psihijatrijske bolnice;

- u terminu od 09 do 12 sati - Kostajnica centar;

- u terminu od 09 do 11 sati - Radanovići centar;

- u terminu od 11 do 13 sati - Radanovići do škole.

Herceg Novi

- u terminu od 10 do 16 sati: Đenovići, korisnici na Pršut krivini, kampovi Jagoda i Mirine;

- u terminu od 07 do 17 sati: Sutorina, granični prelaz Debeli brijeg, Prijevor, Malta, Travunija, Ratiševina, Mojdež, Sušćepan, Servisna Zona, Njivice, granični prelaz Kufin, Žvinje, Solila, Gomila, Igalo centar, Institut dr Simo Milošević, Šištet, Topla 3 - Stanišića Dubrava, stambeni objekti na putu ka Sušćepanu, Topla 2, korisnici oko trafostanice TS 35/10 kv Topla, Kameno, Trebesin, Kruševice, Vrbaj, Žvinje i Ubla – smanjena pouzdanost u napajanju na navedenom području.

Pljevlja

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Glisnica, Rađevići i Mironići.

Andrijevica

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati - Kralje.

Berane

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati - dio sela Dapsiće.

Petnjica

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Rožaje

- u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Biševo.

Gusinje

- u terminu od 09 do 14 sati - dio sela Grnčar.

Bijelo Polje

- u terminu od 08 do 15 sati: Nikoljac-Ribnik, Nikoljac (dio naselja od škole do kapele) i Nikoljac – Rogojevići;

- u terminu od 09 do 15 sati – Tomaševo i Vrh;

- u terminu od 09 do 16 sati: Crnča, Ivanje, Radulići, Vrbe, Crhalj, Goduša, Ličine, Lazovići, Moravac, Kradenik, Godijevo, Stubo, Vrh, Šipovice, Negobratina, Sipanje, Sušica, Osmanbegovo Selo, Đalovići, Čampari i Dupljaci.

Mojkovac

- u terminu od 10 do 15 sati – Lepenac.

Kolašin

- u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

- u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Pažanj, Pažanj, put Braće Vujisić, naselje iznad crkve Dulovine, Bakovići. Ulica Toška i Jovana, ul. Milivoja Bulatovića i naselje braće Vujisić;

- u terminu od 09 do 16 sati – Vrujca i Ravni;

- u terminu od 08 do 15 sati: Jasenova, Ocka Gora, Međuriječje, Mrtvo Duboko, Smolice, Bulje, Andrijevo, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Višnje, Velje Duboko, Vlahovići, Gornja Rovca, Bogutov Do, Jasenov Do i Trmanje.

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

Veljović: Ne prijeti praznom puškom Abazoviću, jer će i ova ružna epizoda biti ZAVRŠENA

Utorak, 20.04.2021 | 14:50

“Sasvim na kraju, ali ne manje važno. Sve što sam radio u prethodnom periodu radio sam u skladu sa ovlašćenjima, zakonima i propisima uz spremnost da svakom odgovorim na interesovanja i nejasna pitanja".

Davidović: Imamo novi Maršalov plan, možemo da ZAVRŠIMO auto put Bar – Boljare

Utorak, 20.04.2021 | 12:27

"Tamo neki portparol Stan, deseti nivo u EU kaže da neće da vraćaju kredite trećih zemalja, a u stvari kaže: Putuj Igumane i ne osvrći se na manastir. Mi možemo obezbijediti da dug pretvorimo u koncesiju. Svaka budala umije raditi sa gotovim novcem", rekao je Davidović

Abazović: Osuđujem ŠOVINISTIČKE i NACIONALISTIČKE poruke koji su se čule od manje grupe ljudi

Utorak, 20.04.2021 | 12:17

"Nedodirljvih u Crnoj Gori nema i nije problem da se zamijeni načelnik CB ako postoje uslovi. Osuđujem šovinističke i nacionalističke poruke koji su se čule od manje grupe ljudi"

Spajić: Za turiste iz Rusije, Ukrajine, Bjelorusije tokom sezone UKIDA se PCR testiranje

Utorak, 20.04.2021 | 16:01

Ministar finansija i socijalnog stranja Milojko Spajić poručio je da će za posjetu Crnoj Gori u turističkoj sezoni za građane Ruske Federacije, Bjelorusije, Ukrajine i Sjeverne Makedonije biti ukinute sve restriktivne mjere, uključujući i PCR testiranje.    

Još 199 novih slučajeva KORONAVIRUSA, preminule TRI osobe

Utorak, 20.04.2021 | 14:54

Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (ponedeljak, 19. april 2021. godine) završile analizu i Institutu dostavile rezultate za 1266 uzoraka na novi koronavirus.

ZLATNI GLAS: Ovako je izgledao POSLEDNJI nastup Momira Lukovca (VIDEO)

Srijeda, 21.04.2021 | 10:20

Udruženje estradnih umjetnika Crne Gore i učesnici takmičenja "Zvezde Granda" objavili su sinoć nezvaničnu informaciju da je umro mladi pjevač Momir Lukovac (24) iz Crne Gore, koji je već na početku karijere oduševljavao TV publiku svojim šarmom, talentom i zlatnim, nežnim glasom.

Opet "zatreslo": Nekoliko slabijih zemljotresa u Hrvatskoj i BiH

Srijeda, 21.04.2021 | 10:05

Nekoliko zemljotresa pogodilo je tokon noći Hrvatsku, a jedan od njih imao je epicentar u Bosni i Hercegovini. Prema podacima stranice EMSC, u razmaku od nekoliko sati tresli su se dijelovi od Slavonije, Zagreba do Dalmacije.

Zbog izvođenja radova: U ovom dijelu Podgorice ZATVARA se saobraćaj DESET dana

Srijeda, 21.04.2021 | 09:43

Zatvaranje važi za period od 22.04. do 01.05.2021. godine.

Micev: NAJHLADNIJI april u prethodne 24 godine, evo kad možemo očekivati RAST temperature

Srijeda, 21.04.2021 | 09:33

Meteorolog Branko Micev kaže da nas do 29. aprila očekuju promjenljive vremenske prilike sa učestalom pojavom kiše.

DIVNO, dobro nam došle - Juče rođeno čak 12 BEBA!

Srijeda, 21.04.2021 | 09:19

Iz porodilišta Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), ovog jutra prelijepe vijesti.

Odlučeno: I Inter odustao od Superlige!

Srijeda, 21.04.2021 | 09:06

Prvi klub koji nakon premirjerligaša odustaje od Superlige.

Superliga: Nastavljamo sa projektom, samo BEZ Engleza

Srijeda, 21.04.2021 | 08:53

U utorak uveče su engleski klubovi Mančester siti, Mančester junajted, Arsenal, Liverpul, Totenhem i Čelsi objavili da se povlače iz Superlige, projekta koji je objavljen u nedjelju.

Savjet ljekara: Ako ste alergični evo koju VAKCINU da primite

Srijeda, 21.04.2021 | 08:35

Osobe koje su alergične na penicilin mogu da prime bilo koju vakcinu protiv korone, a pacijenti sa ozbiljnim alergijskim reakcijama nijesu kandidati za cjepiva Fajzer i Moderna, kaže dr Denisa Dizdarević, specijalista interne medicine i alergologije.

Cetinjanin uhapšen u Kolumbiji, osumnjičen za šverc pola tone KOKAINA

Srijeda, 21.04.2021 | 08:30

Otkriveno je da je uhapšeni Cetinjanin, osim za slanje velikih pošiljki kokaina u Evropu, bio zadužen i za snabdijevanje američkog tržišta.  

KOLEKTIVNI IMUNITET: Dnevno vakcinisati oko 6.000 ljudi

Srijeda, 21.04.2021 | 08:22

Epidemiološkinja Marija Božović za Dnevne novine kaže da se kolektivni imunitet može postići "jedino brzim vakcinisanjem velike većine onih koji su stariji od 16 godina".